Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος


Η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος είναι παγκόσμια ημέρα η οποία εορτάζεται στις 5 Ιουνίου κάθε έτος. Είναι το κύριο όχημα των Ηνωμένων Εθνών για την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης και της δράσης για την προστασία του περιβάλλοντος. Η πρώτη Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος εορτάστηκε το 1974.
Σήμερα είναι η εκστρατεία-ναυαρχίδα για την ευαισθητοποίηση του κόσμου για θέματα όπως είναι για παράδειγμα τα περιβαλλοντικά ζητήματα, η θαλάσσια ρύπανση, ο ανθρώπινος υπερπληθυσμός, η υπερθέρμανση του πλανήτη, η βιώσιμη κατανάλωση, τα εγκλήματα κατά της άγριας φύσης και πολλά άλλα.
Η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος έχει γίνει μια παγκόσμια πλατφόρμα στην οποία συμμετέχουν πάνω από 140 χώρες τον χρόνο. Κάθε χρόνο η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος έχει διαφορετικό θέμα, το οποίο υιοθετούν μεγάλες επιχειρήσεις, μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, κοινότητες, κυβερνήσεις και γνωστά πρόσωπα για να υποστηρίξουν τον αγώνα για τη περιβαλλοντική προστασία.
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος (5/6/2021), το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) διοργανώνει:


Διαδικτυακή Διημερίδα Ιστορίας Περιβάλλοντος
Την Πέμπτη 3 και την Παρασκευή 4 Ιουνίου (ώρες 18:00-20:00) το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και το ΠΙΟΠ συνδιοργανώνουν διαδικτυακή επιστημονική διημερίδα Ιστορίας Περιβάλλοντος, με τίτλο «Κυκλική οικονομία στο φυσικό, αγροτικό και οικισμένο περιβάλλον: αντιλήψεις, διαχείριση και πρακτικές». Ζητούμενο της διημερίδας είναι η αναζήτηση στο ιστορικό παρελθόν αυτών που σήμερα καλούνται «ανακύκλωση», «επανάχρηση», «διαχείριση» νερού ή άλλων φυσικών πόρων, κυκλική οικονομία κ.λπ., δεδομένου ότι παρόμοιες έννοιες θα μπορούσαν να περιγράψουν πρακτικές του παρελθόντος σε σχέση με τις τεχνικές διαδικασίες παραγωγής γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, το οικιστικό περιβάλλον, την υφαντική κ.ά. Επιχειρείται προσέγγιση των κυκλικών ρυθμών, των τρόπων και των πρακτικών χρήσης των φυσικών πόρων, των πρώτων υλών και των φυσικών υλικών σε προηγούμενες ιστορικές περιόδους, αλλά και προβολή όλων αυτών στους σύγχρονους προβληματισμούς.

 

Μικρές καθημερινές πράξεις, όπως η χωριστή διαλογή και η ανακύκλωση των απορριμμάτων μπορούν να κάνουν τη διαφορά για έναν πιο υγιή και πιο ‘πράσινο’ πλανήτη!