Το ένα τρίτο των ανθρώπων, σε κάποια περίοδο της ζωής, του θα εμφανίσει βουητά στα αυτιά ή αλλιώς εμβοές. Με τον όρο εμβοές, εννοούμε την αντίληψη ήχων, παρά την απουσία κάποιου ηχητικού ερεθίσματος.
Οι εμβοές ήπιας μορφής, είναι αντιληπτές περιστασιακά, ή όταν βρίσκεται σε ήσυχο περιβάλλον.
Σοβαρής μορφής,   αποτελεί σοβαρό πρόβλημα για τον πάσχοντα και  επηρεάζει την ποιότητα ζωής του!
Στην πλειοψηφία των ασθενών,  συνυπάρχει βαρηκοία.
Άλλες αιτίες πρόκλησης εμβοών, είναι η έκθεση στο θόρυβο, όπως συμβαίνει πολύ συχνά σε εργάτες εργοστασίων, οι κακώσεις του αυχένα και της κεφαλής, καθώς και κάποιες ωτολογικές  παθήσεις (Menierre), το ακουστικό νευρίνωμα και η χρόνια ωτίτιδα.
Διάφορες τροφές που περιέχουν καφείνη,  μπορεί να επιτείνουν τις εμβοές και τέλος οι συναισθηματικές διαταραχές!
Σε ένα μεγάλο αριθμό, παρά τον ενδελεχή έλεγχο, δεν ανευρίσκεται η ακριβής αιτία που προκαλεί τις εμβοές. Αυτό όμως δε σημαίνει ότι οι ασθενείς,  δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με επιτυχία!
Οι εμβοές τις περισσότερες φορές,  είναι στη μία πλευρά,  αλλά μπορεί να εμφανιστούν και στα δύο αυτιά. Μπορεί να είναι σαν σφύριγμα, σαν φύσημα ή σαν τον ήχο των τζιτζικιών!
Η αντιμετώπιση των εμβοών γίνεται ανάλογα με την αιτία που τις προκαλεί και δίνονται συμβουλές και κάποιες ειδικές τεχνικές που βοηθούν, όπως:
Αποφυγή του έντονου θορύβου,
Ελάττωση του τσιγάρου,
Ελλάτωση του καφέ,
Αποφυγή  της λήψης ασπιρίνης ή αλλων αντιφλεγμονωδών φαρμάκων.
Η πιο διαδεδομένη τεχνική για την αντιμετώπιση των εμβοών  είναι η Θεραπεία με Υπερβαρικό Οξυγόνο (ΘΥΒΟ).
Θεραπεία με Υπερβαρικο Οξυγονο (ΘΥΒΟ) ορίζεται ως η αναπνοή 100% Οξυγόνου εντός ειδικού χώρου – θαλάμου αποσυμπίεσης, όπου η περιβάλλουσα πίεση, αυξάνεται σε επίπεδο άνω της μίας (1) ατμόσφαιρας (πίεση στο επίπεδο της θάλασσας)!
H αύξηση της πιέσεως στο εσωτερικό του θαλάμου, γίνεται με την επιπλέον είσοδο αέρα και στους ασθενείς χορηγείται το οξυγόνο μέσω ειδικής ατομικής  μάσκας (μύτης – στόματος).
Μιχαήλ Αθ. Γιαννακουλάκος  MD, MSc, PhD
Ειδ. Ιατρός Εργασίας