Πολυπαραμετρική Μαγνητική Τομογραφία Προστάτη

Ο καρκίνος του προστάτη είναι ο πιο συχνός καρκίνος στους άντρες. Μετά τον καρκίνο του πνεύμονα, αποτελεί τη δεύτερη αιτία θανάτου από κακοήθεια στους άντρες.

Ο καρκίνος του προστάτη μπορεί να εμφανιστεί με πολλές μορφές και να εξελιχθεί με διαφορετικό ρυθμό. Σε κάποιους ασθενείς μπορεί να εμφανιστεί σαν ένας μικρός όγκος στον προστάτη και να παραμένει πρακτικά σταθερός στη διάρκεια του χρόνου (ήπιου βαθμού κακοήθειας), χωρίς να επηρεάζει τη ζωή των ασθενών, ενώ σε άλλους ο καρκίνος εξελίσσεται γρήγορα (επιθετική μορφή), επεκτείνεται πέρα από τα όρια του προστάτη ή ακόμη σε λεμφαδένες ή άλλα όργανα (κυρίως στα οστά), δίνοντας μεταστάσεις με κακή πρόγνωση.

Η Πολυπαραμετρική Μαγνητική Προστάτη αποτελεί την ακριβέστερη μέθοδο για τη διάγνωση, τον εντοπισμό, τη σταδιοποίηση και την παρακολούθηση των ασθενών με καρκίνο του προστάτη, τη δεύτερη συχνότερη κακοήθεια στον ανδρικό πληθυσμό.

Η συγκεκριμένη μαγνητική τομογραφία δύναται να προηγηθεί μιας βιοψίας του προστάτη με σκοπό να αυξήσει την ακρίβεια λήψης βιοψιών. Εάν η μαγνητική εντοπίσει πιθανό καρκίνο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη στόχευση συγκεκριμένων περιοχών με βιοψία. Για αυτόν το λόγο, σύμφωνα με τις οδηγίες της Βρετανικής Ουρολογικής Εταιρείας, η πολυπαραμετρική μαγνητική τομογραφία πρέπει να προηγείται κάθε βιοψίας προστάτη. Εάν η μαγνητική δεν εντοπίσει καρκίνο, η βιοψία θα μπορούσε να αποφευχθεί.

 

Η εξέταση πραγματοποιείται στα διαγνωστικά κέντρα του Ομίλου MediOne HealthCare και διαρκεί περίπου 20-25 λεπτά.

 

«Αξία μας είναι ο Άνθρωπος»