Οι Ψηφιακές Ακτινογραφίες έχουν εξαιρετικά μεγαλύτερη ευκρίνεια σε σχέση με τις αναλογικές ακτινογραφίες, επιτρέπουν τη μεγέθυνση για να εντοπιστούν με διαγνωστική ακρίβεια τα πιθανά παθολογικά ευρήματα, εκμηδενίζουν τα τεχνικά σφάλματα, έχουν λιγότερη ακτινοβολία και παρέχουν τη δυνατότητα πολλαπλών αντιγράφων και φυσικά σε ψηφιακή μορφή.

Ο Όμιλος MediOne είναι εξοπλισμένος με νέα μηχανήματα τελευταίας γενιάς, ψηφιακής τεχνολογίας, τα οποία έχουν την δυνατότητα επεξεργασίας εικόνων σε ηλεκτρονικό υπολογιστή με εγγυημένα αποτελέσματα, για εξετάσεις απόλυτης ακρίβειας, μεγάλης ευκρίνειας και ταχύτητας. Η διεξαγωγή εξετάσεων, πραγματοποιείται από ειδικευμένο προσωπικό.

H ακτινογραφία, κάνοντας χρήση αόρατων ακτίνων-Χ, αποτελεί την βασικότερη και απλούστερη ακτινολογική εξέταση η οποία, με τρόπο εντελώς ανώδυνο και μη επεμβατικό, μας δίνει αδρές πληροφορίες για τη δομή του υπό εξέταση οργάνου, μορφώματος ή σχηματισμού.

Βασική αρχή της συγκεκριμένης εξέτασης είναι ότι ιστοί διαφορετικής πυκνότητας και σύστασης εμφανίζουν διαφορετική απορροφητικότητα για τις εκπεμπόμενες ακτίνες, με αποτέλεσμα να δίνουν τελικά και διαφορετική απεικόνιση στο ακτινογραφικό φιλμ. Στο διαγνωστικά κέντρα MediOne εκτελούνται ακτινογραφίες ολόκληρου του ανθρώπινου σώματος, (ενηλίκων & παίδων) ανάλογα με την υπόδειξη του θεράποντος ιατρού σας.