Υπερηχογράφημα καρδιάς ή υπερηχοκαρδιογράφημα!

Τι είναι το υπερηχοκαρδιογράφημα;

Το υπερηχοκαρδιογράφημα είναι μια ανώδυνη εξέταση που εκμεταλλεύεται τα ανακλώμενα από την καρδιά κύματα υπερήχων (ηχώ) για να δημιουργήσει μια εικόνα αυτής και των μεγάλων αγγείων. Οι υπέρηχοι είναι ηχητικά κύματα πολύ υψηλής συχνότητας (2,5 – 5 MHz) που το ανθρώπινο αυτί, δεν μπορεί να αντιληφθεί, μπορούν όμως να παραχθούν και να ανιχνευθούν από ειδικά μηχανήματα.Η υπερηχογραφία βασίζεται στην αρχή της ηχώ. Όπως ο ήχος έχει την ιδιότητα να αντανακλάται πάνω σε επιφάνειες έτσι και οι υπέρηχοι αντανακλώνται πάνω σε επιφάνειες. Το μηχάνημα, έχει ενσωματωμένο ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή, ο οποίος μελετά τα ανακλόμενα κύματα και ανάλογα με το χρόνο που χρειάζονται για να επιστρέψουν, υπολογίζει πόσο μακριά είναι η επιφάνεια στην οποία αντανακλαστήκανε τα υπερηχητικά. Στη συνέχεια παρουσιάζει την επιφάνεια αυτή στην οθόνη του. Η όλη διαδικασία γίνεται τόσο γρήγορα που αν η επιφάνεια αυτή κινείται, να παρουσιάζεται στην οθόνη να κινείται, όπως κινείται στην πραγματικότητα.