Τμήμα υπερήχων - triplex

Υπέρηχοι είναι η εξέταση κατά την οποία χρησιμοποιούνται ηχητικά κύματα υψηλής συχνότητας (πάνω από 20 ΚΗz) που δεν μπορούν να γίνουν αντιληπτά από το ανθρώπινο αυτί.

Τα υπερηχητικά κύματα χρησιμοποιούνται ευρύτατα για διαγνωστικούς και θεραπευτικούς σκοπούς.

Οι υπέρηχοι αποτελούν μια από τις πλέον αξιόπιστες απεικονιστικές μεθόδους στην σύγχρονη ιατρική πράξη.

Πρόκειται για μια ανώδυνη και εντελώς ακίνδυνη εξέταση.

 

Οι πιο συνηθισμένες εξετάσεις  υπερήχων  είναι οι παρακάτω: 

 

Υπερηχογραφήματα άνω και κάτω κοιλίας 

Οι υπέρηχοι στην άνω και την κάτω κοιλία χρησιμοποιούν ηχητικά κύματα υψηλής συχνότητας για τη λήψη εικόνων από τις δομές που υπάρχουν μέσα στην κοιλιά και συγκεκριμένα  στα κύρια όργανα της κοιλιακής κοιλότητας (χοληδόχος κύστη, νεφρά, ήπαρ, πάγκρεας, σπλήνα κ.λ.π).  Ο Ιατρός – Ακτινολόγος έχει τη δυνατότητα ελέγχου των οργάνων της κοιλιάς σε πραγματικό χρόνο. Η εξέταση αυτή παρέχει άριστη ευκρίνεια εικόνας, καλύπτοντας οποιαδήποτε κλινική ανάγκη του εξεταζόμενου καθώς και του θεράποντος Ιατρού του.

Yπερηχογράφημα προστάτου

Το υπερηχογράφημα προστάτου είναι μία από τις πιο σημαντικές διαγνωστικές εξετάσεις. Είναι μία εξέταση  απαραίτητη  για τη διερεύνηση μιας σειράς συμπτωμάτων που σχετίζονται με το ουροποιητικό σύστημα, όπως η συχνουρία, η μειωμένη ροή ούρων, η επιτακτική ούρηση κ.λπ.

Υπερηχογράφημα Θυρεοειδούς

Το υπερηχογράφημα θυρεοειδούς είναι μία γρήγορη, ανώδυνη, και απόλυτα ασφαλής εξέταση, η οποία προσφέρει σημαντικές πληροφορίες για την μορφολογία των οργάνων του τραχήλου (Θυρεοειδής αδένας, Παραθυρεοεοδείς αδένες, Λεμφαδένες).

Μας δίνει τη δυνατότητα να μετρήσουμε τις ακριβείς διαστάσεις του οργάνου έτσι ώστε να εκτιμήσουμε την ύπαρξη και το βαθμό διόγκωσης ή ατροφίας. Απεικονίζει την υφή του οργάνου καταγράφοντας την παρουσία είτε διάχυτης βλάβης είτε διαφόρων εστιών μέσα στο όργανο.

Υπερηχογράφημα τραχήλου

Με αυτό το υπερηχογράφημα γίνεται ο έλεγχος ψηλαφητών λεμφαδένων της περιοχής του τραχήλου. Επίσης γίνεται η χαρτογράφηση των λεμφαδένων πριν και μετά τις χειρουργικές επεμβάσεις στην περιοχή του τραχήλου. Το υπερηχογράφημα τραχήλου είναι η μέθοδος που μας δείχνει με την μεγαλύτερη ακρίβεια το είδος και την σύσταση των λεμφαδένων που υπάρχουν στον τράχηλο δηλαδή αν αντιστοιχούν σε μεταφλεγμονώδεις- αντιδραστικούς λεμφαδένες ή αν υπάρχει υποψία διήθησης από κακοήθη νόσο.

Υπερηχογράφημα μαστών

Το υπερηχογράφημα μαστών χρησιμοποιείται ως συμπλήρωμα της μαστογραφίας. Μπορεί εύκολα να διαχωρίσει συμπαγή μορφώματα από κυστικά μορφώματα. Μπορεί επίσης να περιγράψει αν τα όρια ενός συμπαγούς μορφώματος είναι ομαλά ή ανώμαλα. Μπορεί δηλαδή να μας πει ότι ένα ογκίδιο που ψηλαφούμε είναι συμπαγές και με ανώμαλη παρυφή. Στον υπέρηχο μαστών, εξετάζεται ο μαστός με τη βοήθεια υπερηχητικών κυμάτων. Η εξέταση δεν πονάει και δεν έχει ακτινοβολία. Τα μηχανήματα του ομίλου MediOne έχουν επίσης την ικανότητα να βλέπουν αν ο όγκος έχει αγγείωση ή όχι.

 

Υπερηχογράφημα οσχέου

Είναι μία μη επεμβατική εξέταση που χρησιμοποιείται για να εκτιμήσει τους όρχεις και τις επιδιδυμίδες. Γίνεται με το μηχάνημα υπερήχων, στο οποίο έχει προσαρμοστεί μία ειδική κεφαλή που επιτρέπει την εξέταση των οργάνων αυτών.

Τα μηχανήματα του ομίλου MediOne, έχουν ενσωματωμένη και την τεχνολογία Doppler, η οποία εκτιμά τη ροή του αίματος στους όρχεις. Η εξέταση γίνεται από Ιατρό Ακτινολόγο που έχει εκπαιδευτεί στην υπερηχογραφία του ουροποιητικού συστήματος.

 

Υπερηχογραφήματα αγγείων και φλεβών άνω και κάτω άκρων 

Τα triplex αγγείων και φλεβών άνω και κάτω άκρων, χρησιμοποιούν  ηχητικά κύματα για την αξιολόγηση του κυκλοφορικού συστήματος του σώματος και συμβάλλουν στον εντοπισμό των φραγμών στις αρτηρίες και τις φλέβες αλλά και στην ανίχνευση θρόμβων αίματος. Για την εξέταση αυτή δεν απαιτείται ειδική προετοιμασία.

 

Στο τμήμα υπερήχων – triplex του πολυϊατρείου μας λειτουργεί τμήμα υπερηχοτομογραφίας με ένα από τα πλέον σύγχρονα μέσα υπερήχων, τον ψηφιακό έγχρωμο υπερηχοτομογράφο LOGIQ F6 του οίκου GE Healthcare, παρέχοντας τη δυνατότητα για πλήρη έλεγχο όλων των οργάνων του ανθρωπίνου σώματος.

Πραγματοποιούνται υπέρηχοι:

Λειτουργεί επίσης τμήμα έγχρωμης Doppler υπερηχοτομογραφίας και πραγματοποιούνται Triplex αγγείων: