Η εξέταση των μαλακών μορίων με υπερήχους είναι μία μέθοδος με υψηλή αξιοπιστία και περιλαμβάνει τους μύες, τους τένοντες και τον υποδόριο ιστό. Δευτέρου και τρίτου βαθμού τραυματικές ρήξεις των μυών με συνοδό αιμάτωμα αναδεικνύονται εύκολα με τους υπερήχους, όπως και οι αποτιτανώσεις των τενόντων σε χρόνιες τενοντίτιδες, ενώ μικρές επιμήκεις και εγκάρσιες ρήξεις αυτών μπορεί να διαφύγουν.

Κύστεις baker στην ιγνυακή κοιλότητα και γαγγλιακές κύστεις στον καρπό είναι σχετικά εύκολη υπόθεση να αναδειχθούν με τους υπερήχους που συναντούν όμως δυσκολίες πολλές φορές στην ανάδειξη κακώσεων στους συνδέσμους των αρθρώσεων. Η ανάδειξη μορφωμάτων στον υποδόριο ιστό με συνηθέστερο το λίπωμα και τις σμηγματογόνες κύστεις γίνεται με μεγάλη ακρίβεια με του υπερήχους όπως επίσης και η ανάδειξη οιδήματος στο υποδόριο ιστό ( λεμφοίδημα) ή φλεγμονών. Στη μελέτη των μαλακών μορίων με υπερήχους περιλαμβάνονται και τα νεύρα κυρίως για την επίτευξη περιοχικής αναισθησίας.