Αποκατάσταση και ταχεία επιστροφή στη δράση ή εργασία!!! Η Υπερβαρική Οξυγονοθεραπεία, είναι η λύση, μεταξύ άλλων και για τις αθλητικές κακώσεις!!!
Θάλαμοι Αποσυμπίεσης χρησιμοποιούνται για αιώνες, από το 1662.... Η χρήση πάντως της Θεραπείας με Υπερβαρικό Οξυγόνο ξεκίνησε σε κλινικό επίπεδο στα μέσα του 19ου αιώνα!!! Στη Μεγάλη Βρετανία υπήρξε εντατική έρευνα για περίπου 3 δεκαετίες, το ίδιο στη Γερμανία στις Η.Π.Α. και τη Γαλλία και έκτοτε αποτελεί κλασσικό πεδίο της Ιατρικής δοκιμασμένο, σε πλήθος παθήσεων επί δεκαετίες!!! Υπάρχουν πια δεκατρείς ενδείξεις διεθνώς αναγνωρισμένες, ενώ διαρκώς ερευνάται η χρησιμότητα του ΥΒΟ και σε άλλα νοσήματα με το πνεύμα της οικονομικής ανταποδοτικότητας (cost-effectiveness). Σε ορισμένες παθήσεις αποτελεί τη βασική θεραπεία, ενώ σε πολλές άλλες λειτουργεί συνεργικά μαζί με άλλες ενδεδειγμένες θεραπευτικές μεθόδους, προσφέροντας εξαιρετικά αποτελέσματα ή/και λύσεις σε χρόνια δισεπίλυτα προβλήματα υγείας. πηγή: Βασίλειος Ν. Καλέντζος MD, MPH