Η υπερβαρική Ιατρική δεν είναι κάτι που αφορά μόνο τους δύτες! Η χορήγηση οξυγόνου με πιο μεγάλη πίεση, φαίνεται ότι μπορεί να βελτιώσει αλλά και να αποκαταστήσει τη λειτουργία των νεύρων στον εγκέφαλο! Έρευνα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Τελ Αβίβ, έδειξε ότι η τοποθέτηση ασθενούς σε θάλαμο με υπερβαρικό οξυγόνο, μπορεί να αποκαταστήσει τη νευρολογική λειτουργία σε ζώνες του εγκεφάλου που έχουν υποστεί βλάβες,  ύστερα από εγκεφαλικό επεισόδιο, τραυματισμό ή μεταβολικές ασθένειες. Η βασική ιδέα αυτής της προσέγγισης είναι ότι,  τα πιο υψηλά επίπεδα οξυγόνου θα μπορούσαν να αναζωογονήσουν τους «κοιμισμένους» νευρώνες. Για την έρευνα παρακολουθήθηκαν εβδομήντα τέσσερις ασθενείς που είχαν υποστεί 6 έως 36 μήνες νωρίτερα εγκεφαλικό επεισόδιο. Χωρίστηκαν σε δύο ομάδες: η μία υποβλήθηκε σε υπερβαρική θεραπεία από την αρχή της έρευνας, ενώ τα μέλη της άλλης, ξεκίνησαν τη θεραπεία δύο μήνες αργότερα και για διάστημα δύο μηνών. Η θεραπεία προέβλεπε σαράντα συνεδρίες διάρκειας δύο ωρών πέντε φορές την εβδομάδα μέσα σε ειδικό χώρο, με αέρα που ήταν εμπλουτισμένος σε οξυγόνο. Η εγκεφαλική λειτουργία των ασθενών καταγραφόταν παράλληλα με διάφορα απεικονιστικά μέσα. Η ανάλυση αυτών των απεικονίσεων έδειξε ότι η θεραπεία είχε ως αποτέλεσμα αξιοσημείωτη αύξηση της λειτουργίας των νεύρων, η οποία πρακτικά σήμαινε, κατά περίπτωση, αναστροφή της παράλυσης, αύξηση των αισθήσεων, αποκατάσταση της ομιλίας. Με λίγα λόγια, αποδείχθηκε ότι η θεραπεία ασθενών σε υπερβαρικούς θαλάμους μπορεί να θέσει και πάλι σε λειτουργία τη νευροπλαστικότητα, ακόμα και μήνες ή και χρόνια μετά την πρόκληση της βλάβης στον εγκέφαλο.