Το πρόβλημα της υπογονιμότητας,  είναι διαχρονικό!

Με τον όρο υπογονιμότητα,  ονομάζουμε την αδυναμία σύλληψης μετά από 12 μήνες σεξουαλικών επαφών χωρίς προφύλαξη! Το ποσοστό  δυστυχώς μεγαλώνει τα τελευταία χρόνια και σύμφωνα με εκτιμήσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας  (Π.Ο.Υ.),  διεθνώς το 15% των ζευγαριών, αντιμετωπίζουν δυσκολία στη σύλληψη! Η πιθανότητα σύλληψης σε ένα ζευγάρι που βρίσκεται σε αναπαραγωγική ηλικία και έχει σεξουαλική επαφή χωρίς προφύλαξη,  είναι περίπου, 20% ανά μήνα. Σε 12 μήνες, το ποσοστό σύλληψης φθάνει  στο 93% !! Ρωτήστε μας,   για το τέστ γονιμότητας !!!
    • Τηλέφωνο: 210 9632396 210 9611043
    • Κινητό: 693 9441185