Ο Νίκος Παπαδάκης, στο MediOne Day Clinic (Αρχάγγελοι)! 
Το γνωστό μοντέλο - παρουσιαστής, ξεκίνησε συνεδρίες, με Υπερβαρικό Οξυγόνο!
Ο ενθουσιασμός  του,  είναι εμφανής!
Συνεδρία  με Υπερβαρικο Οξυγονο (ΘΥΒΟ), ορίζεται ως η αναπνοή 100% Οξυγόνου,  εντός ειδικού χώρου – θαλάμου αποσυμπίεσης, όπου η περιβάλλουσα πίεση αυξάνεται σε επίπεδο άνω της μίας (1) ατμόσφαιρας (πίεση στο επίπεδο της θάλασσας)!