Τώρα πια η Υγειονομική περίθαλψη των ασφαλισμένων του ΥΠΕΘΑ (Στρατός – Αεροπορία – Ναυτικό) και του Λιμενικού σώματος, θα πραγματοποιείται στο MEDIONE DAY CLINIC (Αρχάγγελοι), στη Γλυφάδα, αφού το Ιατρικό Κέντρο μας,  υπέγραψε την σχετική σύμβαση συνεργασίας με τα ως άνω σώματα! Στην παρούσα Υγειονομική περίθαλψη,  περιλαμβάνονται και τα μέλη των οικογενειών τους! Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ πολύ, απευθυνθείτε στα παρακάτω τηλέφωνα του MediOne Day Clinic, στη Γλυφάδα Αττικής: 210 - 9611043  &  210 - 9632396