Η δυναμική υπερηχοκαρδιογραφία  (Stress Echo)  είναι η πιο δημοφιλής εξέταση, η οποία παρέχει σημαντικές πληροφορίες, προγνωστικές και διαγνωστικές, για άτομα στα οποία αντενδείκνυται η κόπωση. Είναι μία ασφαλής και καταξιωμένη τεχνική! Η όλη διαδικασία αξιοποιεί τους υπερήχους, για τον έλεγχο της καρδιακής λειτουργίας, σε συνθήκες φόρτισης και κόπωσης! Πρόκειται για μία εξέταση, η οποία σύμφωνα με τις τελευταίες κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας, είναι εξίσου αξιόπιστη με το σπινθηρογράφημα μυοκαρδίου, αποφεύγοντας όμως την ακτινοβολία! Αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές καρδιολογικές εξετάσεις, για γυναίκες και άνδρες, κάθε ηλικίας διότι παρέχει:
  1. Έγκαιρη  διάγνωση της στεφανιαίας νόσου.
  2. Πλήρη έλεγχο βιωσιμότητας του μυοκαρδίου.
  3. Αναλυτικές πληροφορίες για τους ασθενείς, με σακχαρώδη διαβήτη,  υπέρταση, κλπ.
  4. Ολοκληρωμένο προ-εγχειρητικό έλεγχο ασθενών, που πρόκειται να υποβληθούν σε διάφορες χειρουργικές επεμβάσεις.
H ως άνω εξέταση, πραγματοποιείται και με παραπεμπτικό του  ΕΟΠΥΥ.