Η παρακέντηση και βιοψία δια λεπτής βελόνης FNA (Fine needle aspiration) είναι η πιο αξιόπιστη εξέταση για να διαγνώσει ασθενείς με καρκίνο του θυρεοειδούς, μειώνοντας σημαντικά τον αριθμό των ασθενών που οδηγούνται στο χειρουργείο.   Ποιος είναι ο σκοπός της ; Είναι απλή, ασφαλής, και ακριβής μέθοδος για την διάγνωση κακοήθων αλλοιώσεων του θυρεοειδούς αδένα και η πιο οικονομική διαγνωστική εξέταση. Η συνολική ευαισθησία είναι περίπου 83% και η ειδικότητα περίπου 92%. Εντούτοις αυτά τα νούμερα μπορούν να αυξηθούν σημαντικά όταν ο κυτταρολόγος είναι αυτός που διενεργεί την FNA και κατά συνέπεια μπορεί να αξιολογήσει αμέσως το υλικό. Η κύρια ένδειξη της FNA είναι ένας μονήρης όζος ή ένα κυρίαρχο οζίδιο σε πολυοζώδη βρογχοκήλη. Μόνο ένα μικρό ποσοστό οζιδίων είναι κακοήθη (περίπου 5%).    Πώς εκτελείται η εξέταση ; Η παρακέντηση γίνεται με λεπτή βελόνη κάτω από την καθοδήγηση του υπερηχογραφήματος. Δεν χρειάζεται αναισθησία και προκαλεί ελάχιστο πόνο. Ο ιατρός εντοπίζει τον όζο που χρειάζεται παρακέντηση με το υπερηχογράφημα και έτσι εύκολα μπορεί να κάνει παρακέντηση του όζου με την βελόνα, να πάρει δηλαδή αρκετά κύτταρα, τα οποία μετά εξετάζονται κάτω από το μικροσκόπιο, για να δούμε αν υπάρχουν στοιχεία κακοήθειας.   Χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη προετοιμασία; Ο ασθενής θα πρέπει για τρείς ημέρες να μην έχει λάβει ασπιρίνη. Στην περίπτωση που βρίσκεται υπό αντιπηκτική αγωγή (sintrom κτλ.) γίνεται τροποποίηση της αγωγής για τρείς ημέρες . Πληροφορίες και ραντεβού: 2109632396