Στην σημερινή σύγχρονη εποχή, ο κόσμος συνήθως πραγματοποιεί ιατρικές  εξετάσεις κατόπιν εντολής του γιατρού του, ή επειδή έχει κάποια ενόχληση και ψάχνει την αιτία. Οι προληπτικές  εξετάσεις είναι σημαντικές και απαραίτητες για οποιονδήποτε άνθρωπο και πρέπει να γίνονται με συνέπεια και αξιοπιστία.   Προληπτικές εξετάσεις Αναγνωρίζοντας την αξία και την σημαντικότητα του προληπτικού ελέγχου, δημιουργήσαμε ειδικά πακέτα εξετάσεων, παρέχοντας ταυτόχρονα εξατομικευμένη φροντίδα υγείας προς όλους. Όλες οι εξετάσεις διενεργούνται  από κορυφαίο ιατρικό προσωπικό με μηχανήματα τεχνολογίας αιχμής, και με εγγύηση για την αξιοπιστία των ιατρικών αποτελεσμάτων. Τo ΜediOne Day Clinic, εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές Πρότυπο ISO 9001. Τα ολοκληρωμένα πακέτα προληπτικών εξετάσεων, προσφέρονται σε προνομιακές τιμές και διενεργούνται και  χωρίς να απαιτείται παραπεμπτικό ιατρού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με όλες τις εξετάσεις, αλλά και για να κλείσετε ραντεβού, απευθυνθείται στο τηλεφωνικό μας κέντρο 210-9632396