Οι καρωτίδες και σπονδυλικές αρτηρίες βρίσκονται στην περιοχή του τραχήλου και αυχένα και παρέχουν αιμάτωση στον εγκέφαλο. Τι πληροφορίες μπορεί να μας δώσει η υπερηχογραφική απεικόνισή τους; Η υπερηχογραφική μελέτη των καρωτίδων όμως πέραν των πληροφοριών που δίνει για τις ίδιες τις καρωτίδες, μπορεί να μας δώσει και μία ένδειξη για την κατάσταση των υπόλοιπων αρτηριακών δικτύων όπως των αρτηριών των κάτω άκρων και κυρίως των στεφανιαίων αρτηριών που δεν μπορούν να απεικονισθούν με αξιόπιστο μη επεμβατικό τρόπο. Συμπερασματικά το "triplex" καρωτίδων είναι μία ασφαλής και ανώδυνη μέθοδος απεικόνισης και διάγνωσης της νόσου των καρωτίδων, στην οποία πρέπει να υποβάλλονται όλοι οι συμπτωματικοί ασθενείς με νευρολογικά συμπτώματα ή αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο ή παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου καθώς και οι ασθενείς προχωρημένης ηλικίας προλαμβάνοντας έτσι την εξέλιξη της νόσου και την εμφάνιση συμπτωμάτων. Για περισσότερες πληροφορίες ή Ραντεβού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται: Πέραμα 214 4022622 Γλυφάδα 210 9632396