Όπως αναφέρει το ΚΕΕΛΠΝΟ στις οδηγίες του, κατά τη διάρκειας μιας φωτιάς, ο καπνός που παράγεται, αποτελείται από πληθώρα αιωρούμενων σωματιδίων, η σύσταση των οποίων εξαρτάται από το είδος του καύσιμου υλικού. Η έκθεση στον καπνό, μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό των ματιών και του αναπνευστικού συστήματος, καθώς και επιδείνωση τυχόν αναπνευστικών και καρδιολογικών νοσημάτων. Άτομα με χρόνια αναπνευστικά, καρδιολογικά ή άλλα νοσήματα, έγκυες, ηλικιωμένοι και παιδιά βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο, από τις επιπτώσεις του καπνού. Το ΚΕΕΛΠΝΟ συστήνει τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων, για την αποφυγή εισπνοής καπνού σε περίπτωση πυρκαγιάς: – Διατηρείστε τα παράθυρα και τις πόρτες κλειστά, και χρησιμοποιείστε κλιματισμό, ο οποίος να διαθέτει ανακύκλωση εσωτερικού αέρα και καλά συντηρημένα φίλτρα. – Αποφύγετε το κάπνισμα στους κλειστούς χώρους. – Αποφύγετε τη χρήση σκούπας (ηλεκτρικής ή συμβατικής). – Σε περίπτωση απουσίας καπνού εξωτερικά, αερίζουμε τους εσωτερικούς χώρους για ανανέωση του αέρα ανοίγοντας τα παράθυρα. Οδηγίες προστασίας: – Αποφύγετε τις εξωτερικές δραστηριότητες για όσο διάστημα υπάρχει καπνός. – Αποφύγετε την σωματική καταπόνηση. – Καταναλώστε άφθονες ποσότητες πόσιμου νερού και υγρών, ειδικά κατά τα διαστήματα έντονης παρουσίας καπνού. – Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων από το αναπνευστικό ή καρδιαγγειακό σύστημα που μπορεί να σχετίζονται με υπερβολική έκθεση σε καπνό, όπως επίμονος βήχας, δυσκολία ή/και συριγμός στην αναπνοή, σφίξιμο ή πόνος στο στήθος, ταχυκαρδία, ναυτία, ασυνήθιστη κόπωση ή ζάλη, ζητήστε άμεσα ιατρική βοήθεια.