Το πιο αποτελεσματικό όπλο, στην πρώιμη διάγνωση του καρκίνου του μαστού: Προληπτική Ταχεία Μαγνητική Μαστογραφία….   Καλύτερος Προσυμπτωματικός έλεγχος των Μαστών Ο καρκίνος του μαστού παραμένει η πρώτη αιτία θανάτου, από καρκίνο στις γυναίκες και η πρώτη αιτία θανάτου γενικώς στις γυναίκες έως 50 ετών. Η αντιμετώπιση του, καθορίζεται από τις ιδιαιτερότητες του κάθε ατόμου και κυρίως από το βαθμό κινδύνου που διατρέχει κάποιος για κάποια συγκεκριμένη πάθηση. Η Σημασία του «Πυκνού Μαστού» στη Μαστογραφία Ο κυριότερος λόγος για τον οποίο μπορεί να χαθεί ένας πρώιμος καρκίνος στη μαστογραφία είναι ο αποκαλούμενος πυκνός μαστός. Αυτό αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι το μεγαλύτερο ποσοστό καρκίνων που διαφεύγουν της μαστογραφίας απαντάται σε γυναίκες 40-50 ετών, οι οποίες έχουν συχνότερα πυκνούς μαστούς. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν και οι γυναίκες οι οποίες πρέπει να ελεγχθούν προληπτικά για καρκίνο μαστού, προτού υποβληθούν σε εξωσωματική γονιμοποίηση. Ομάδες Υψηλού Κινδύνου για Καρκίνο Μαστού Πρόκειται για γυναίκες υψηλού κινδύνου για καρκίνο μαστού με βάση το οικογενειακό ιστορικό τους ή την παρουσία γονιδίων που προδιαθέτουν σε ανάπτυξη της νόσου. Οι συγκεκριμένες γυναίκες πρέπει να ξεκινούν τον προληπτικό έλεγχο νωρίτερα, αφού έχει αποδειχθεί ότι ο καρκίνος του μαστού τις προσβάλλει νωρίτερα. Μία άλλη ομάδα υψηλού κινδύνου για καρκίνο μαστού είναι οι γυναίκες με προθέματα μαστών. Τα προθέματα κρύβουν τμήματα του μαζικού αδένα στη μαστογραφία, με αποτέλεσμα να χάνονται σημαντικές παθολογίες μέσα από την εφαρμογή των συμβατικών εξετάσεων. Η Προληπτική Ταχεία Μαγνητική Μαστογραφία Σε σύγκριση με τη μαστογραφία, με την Προληπτική Ταχεία Μαγνητική Μαστογραφία η ανακάλυψη του καρκίνου μαστού δε βασίζεται μόνο στα ανατομικά, αλλά κυρίως στα λειτουργικά χαρακτηριστικά του, και δεν επηρεάζεται από την παρουσία πυκνού μαστού. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αυξημένη ικανότητα ανακάλυψης του καρκίνου μαστού και μάλιστα στα αρχικά του στάδια. Σημαντικά πλεονεκτήματα της Προληπτικής Ταχείας Μαγνητικής Μαστογραφίας είναι ότι ανακαλύπτει διπλάσιους καρκίνους σε σύγκριση με τις άλλες εξετάσεις, ανακαλύπτει τον καρκίνο μαστού στα αρχικά στάδια, δεν έχει ακτινοβολία, δε δημιουργεί τη δυσάρεστη αίσθηση της πίεσης των μαστών, όπως συμβαίνει με την κλασική μαστογραφία, ενώ παράλληλα η τεράστια μείωση του χρόνου διεξαγωγής της εξέτασης οδηγεί σε σημαντική μείωση του κόστους της, το οποίο βρίσκεται σε παρόμοια επίπεδα με τις άλλες εξετάσεις του μαστού. Συμπερασματικά, η προληπτική Ταχεία Μαγνητική Μαστογραφία έχει πολύ μεγαλύτερη ευαισθησία ανίχνευσης του καρκίνου του μαστού σε σχέση με τις λοιπές εξετάσεις. Ο χρόνος και το κόστος της Προληπτικής Ταχείας Μαγνητικής Μαστογραφίας είναι πλέον σε επίπεδα που επιτρέπουν την ευρύτερη εφαρμογή της. Μπορούμε, επομένως, να πούμε ότι έχουμε πλέον στα χέρια μας ένα νέο όπλο για να ξεπεράσουμε τα μειονεκτήματα του παρελθόντος στον τακτικό έλεγχο για την αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού. Για περισσότερες πληροφορίες ή Ραντεβού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται: Πέραμα:   214 4022622 Γλυφάδα: 210 9632396