Τι ακριβώς είναι η κάρτα υγείας αθλητή; Η κάρτα υγείας αθλητή, αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη συμμετοχή οποιουδήποτε αθλητή σε προπονήσεις, όπως επίσης και αγώνες,  με συγκεκριμένη νομοθεσία από φέτος το καλοκαίρι. Η κάρτα υγείας είναι ένα επίσημο, αυτοτελές έγγραφο και δε σχετίζεται με το Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας, ενώ αποτελεί προσωπικό έγγραφο του αθλητή και το έχει μόνο ο ίδιος στην κατοχή του.   Ποιος  πιστοποιεί την κάρτα Υγείας; Η πιστοποίηση της υγείας του αθλητή, γίνεται από εξειδικευμένους γιατρούς. Καταγράφεται το ιστορικό του, σε μία κάρτα υγείας, με φωτογραφία του, καθώς και τα πλήρη στοιχεία του. Είναι υποχρεωτική για όλους ανεξαιρέτως τους αθλητές και αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους, σε αγώνες, προπονήσεις ή άλλες αθλητικές δραστηριότητες αγωνιστικού χαρακτήρα.   Τι εξετάσεις περιλαμβάνει; Για να πιστοποιηθεί η κατάσταση της υγείας του αθλητή, θα πρέπει να υποβληθεί σε μία σειρά εξετάσεων και συγκεκριμένα: Κλινική εξέταση Ηλεκτροκαρδιογράφημα Στην συνέχεια  θα πρέπει να καταγραφεί και το πλήρες ιατρικό ιστορικό του.   Που μπορώ να αποτανθώ για να βγάλω την κάρτα υγείας; Τα MediOne, πάντα πιστά στο όραμα και στις αξίες τους, παρέχουν υπηρεσίες υγείας υψηλής ποιοτικής στάθμης για όλους, εντάσσοντας τις εξετάσεις σε προσιτή τιμή, στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής τους Ευθύνης. Το Καρδιολογικό τμήμα των MediOne με εξειδικευμένους Ειδικούς Καρδιολόγους,   αναλαμβάνει την έκδοση της κάρτας Υγείας Αθλητή. Για περισσότερες πληροφορίες ή Ραντεβού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται: MediOne Γλυφάδα: 210 9632396 MediOne  Πέραμα: 214 4022622