Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα Καρδιάς, (26-9-2019) το MediOne, φροντίζει για εσάς και προσφέρει σε προνομιακή τιμή ένα πλήρες καρδιολογικό και αιματολογικό έλεγχο. Συγκεκριμένα το προνομιακό πακέτο, το οποίο θα ισχύει από 26-9-2019 έως 3-10-2019 περιλαμβάνει: Κλινική εξέταση και εκτίμηση από ειδικό Kαρδιολόγο, με υπέρηχο καρδιάς,  όπως επίσης και αιματολογικό έλεγχο  και συγκεκριμένα: Γενική Αίματος,   Γενική ούρων, Κάλιο,  Νάτριο,   Σάκχαρο,    Ουρία,    Ουρικό Οξύ, Κρεατινίνη,      Χοληστερίνη,       HDL,       LDL,        SGOT  –  SGPT  –  γGT  –  ALP,    Τριγλυκερίδια,    στην προνομιακή τιμή των 49€.   Πάντα πιστό στο όραμα και στις αξίες του, το MediOne παρέχει υπηρεσίες υγείας υψηλής ποιοτικής στάθμης για όλους, εντάσσοντας τις εξετάσεις σε προσιτή τιμή, στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής τους Ευθύνης. Για περισσότερες πληροφορίες ή Ραντεβού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται: MediOne Γλυφάδα: 210 9632396