Στα πλαίσια συμμόρφωσης με τον αναθεωρημένο Γενικό Κανονισμό Λιμένων (ΦΕΚ 1279/20-5-2014), όλοι οι επαγγελματίες δύτες και εκπαιδευόμενοι, οφείλουν να προσκομίσουν Πρωτότυπα πιστοποιητικά (Βεβαιώσεις) Ιατρών Ειδικότητας Καρδιολόγου, Οφθαλμιάτρου, Ψυχιάτρου και Πνευμονολόγου προκειμένου να καταδείξουν την κατάσταση της Υγείας τους και, κατ’ επέκταση, την καταλληλότητά τους για την άσκηση του επαγγέλματος τους. Τα Ιατρικά Κέντρα MediOne παρέχουν την δυνατότητα στον δύτη (επαγγελματία η εκπαιδευόμενο) για την χορήγηση αντίστοιχων Ιατρικών Πιστοποιητικών (Βεβαιώσεων), όλων των παραπάνω ιατρικών ειδικοτήτων από απολύτως εξειδικευμένο Επιστημονικό Προσωπικό και σε ιδιαίτερα προνομιακές τιμές.   Περισσότερες πληροφορίες:
  • ΜediOne Γλυφάδας
Tηλέφωνο : 210 9632396 
  • ΜediOne Περάματος
Tηλέφωνο : 214 4022622