Η δια βίου πιθανότητα, κάποιος διαβητικός, να εμφανίσει έλκος – πληγή στο πόδι, το λεγόμενο όπως γνωρίζουμε, Διαβητικό Πόδι, μπορεί να ανέλθει στο 25%. Περισσότεροι από 1 εκατομμύριο διαβητικοί, κάθε έτος, υποβάλλονται σε ακρωτηριασμό άκρου. Αυτό σημαίνει πως κάθε 30΄΄ ένας ακρωτηριασμός άκρου, γίνεται παγκοσμίως, εξαιτίας του Σακχαρώδη Διαβήτη. Μελέτες και αναλύσεις μελετών δείχνουν πως, η Υπερβαρική Οξυγονοθεραπεία, ελαττώνει κατά το 1/3 την πιθανότητα ακρωτηριασμών κάτω άκρων, (11% από 32%), καθώς και τη διάρκεια νοσηλείας στους διαβητικούς ασθενείς, με διαβητικό πόδι. Περισσότερες πληροφορίες:
  • ΜediOne Γλυφάδας
Tηλέφωνο : 210 9632396