Το ηλεκτροκαρδιογράφημα και ο υπέρηχος καρδιάς είναι δύο μη παρεμβατικές και βασικές προληπτικές εξετάσεις που δίνουν στο γιατρό πολλές και σημαντικές πληροφορίες. Μπορεί να γίνουν σε κάθε ηλικία, ακόμη και στα παιδιά που αθλούνται, και αποτελούν έναν πολύ απλό τρόπο παρακολούθησης της υγείας της καρδιάς. Το καρδιογράφημα μπορεί να δείξει κάποιο πρόβλημα στη λειτουργία της καρδιάς, π.χ. αρρυθμία ή ταχυκαρδία, η αξιοπιστία τους όμως, εξαρτάται από το πώς λειτουργεί η καρδιά, τη στιγμή που γίνεται η εξέταση. Ο υπέρηχος καρδιάς εξετάζει την ανατομία και την αιμάτωση της καρδιάς και μπορεί να αναδείξει κάποιο πρόβλημα στις βαλβίδες ή τις κοιλίες.   Μην αμελείτε τον έλεγχο του σημαντικότερου οργάνου του σώματος μας….. Επικοινωνήστε, με μία από τις μονάδες μας: Γλυφάδα Ανδρέα Παπανδρέου 115, Τηλ. 210.9632396   Πέραμα Λεωφ. Ειρήνης 169, Τηλ. 214.4022622