Η  αιμοληψία στο σπίτι,  είναι ευρύτατα διαδεδομένη στην Ευρώπη και την Αμερική, καθώς δίνει τη δυνατότητα στους ασθενείς,  να απολαμβάνουν υπηρεσίες υγειονομικής φροντίδας,  στο πολύ οικείο και άνετο περιβάλλον του σπιτιού τους! Τα πλεονεκτήματά της,  είναι πολλά, το κόστος μικρό και το θεραπευτικό όφελος τεράστιο! Το Τμήμα κατ' οίκον,  του MediOne Day Clinιc προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας, στο χώρο σας,  σε κάθε ενδιαφερόμενο με έμπειρο και εξειδικευμένο διοικητικό, νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό! Μειώνει τις χρονοβόρες μετακινήσεις,   ενθαρρύνει και υποστηρίζει το οικείο περιβάλλον του ασθενή,  μειώνει τα ποσοστά κατάθλιψης με λιγότερες αρνητικές συνέπειες για όλη την οικογένεια!! Ρωτήστε μας για λεπτομέρειες!