Πιστοποιητικό Καταδυτικής Ιατρικής Πτυχίο ΝΚ  – ΣΕΑ/Ι (Στρατεύσιμος Επίκουρος Αξιωματικός Ιατρός)
 1. Ειδικότητα Ωτορινολαρυγγολογίας, Τζάνειο Νοσοκομείο Πειραιά 07/2006 – 07/2009
 2. Έξι μήνες εκπαίδευση στην Πλαστική και Επανορθωτική ΧειρουργικήΑντικαρκινικό Νοσοκομείο ΜΕΤΑΞΑ Πειραιά
 3. Έξι μήνες εκπαίδευση στην Νευροχειρουργική κλινική Τζανειου Νοσοκομείου Πειραιά
 4. Εξειδίκευση στην ΩΡΛ Παιδων στο Καραμανδανειο Νοσοκομείο Παιδων Πατρών 05/2003 – 12/2005.
Πλήθος παιδιατρικών επεμβάσεων σε παιδιά που αφορούσαν την παιδιατρική ωτορινολαρυγγολογία (αμυγδαλεκτομές,αδενοειδεκτομές,μυριγγοτομές,τοποθετήσεις σωληνίσκων αερισμού tubes,βραχύς χαληνους γλώσσας,τυμπανοπλαστικές κ.λ.π) Εξειδίκευση στην παιδιατρική ακοολογία καθώς και στις ωτοακουστικες εκμπομπες και ABR. Γνωματεύσεις με screaning ABR και screaning OAEE σε νεογνά  ώστε να γίνεται πλήρης έλεγχος από τον λαβύρινθο μέχρι και το εγκεφαλικό στέλεχος για τον έλεγχο και πιστοποίηση της ακοής των νεογνών που εξέρχονται από το μαιευτήριο.
 1. Ειδικευόμενος ΩΡΛ Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών 01/2006 – 06/2006.
 2. Ένα Χρόνο Γενική Χειρουργική στο Ν.Ν.Α 2000-2001.
 3. Πραγματοποίηση Υπηρεσίας Υπαίθρου: Περιφερειακό Ιατρείο Ερατεινής, Περιφερειακό Ιατρείο Γαλαξιδίου 11/2001 – 02/2003.
 4. Μaster of Science in Public Health– University of Collins, State of Maryland, Octomber 2006.
 5. Doctor of Science with major «Medicine and surgery» – University of Collins,State of Maryland, May 2010.
 6. Εξειδίκευση στην Πλαστική & Επανορθωτική Χειρουργική Προσώπου, Academic Medical Center ( AMC) Amsterdam, Ολλανδία, 2009-04.2010.
 7. Εξειδίκευση στην ΩΡΛ παίδων στο Royal Manchester Children’s Hospital,05.2010-07.2012
 8. Εξειδίκευση στην Πλαστική & Επανορθωτική Χειρουργική Προσώπου,
Karlsruhe City Hospital, Karlsruhe, Γερμανία, 10.2012-04.2013 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ μελετες-ΕΡΓΑΣΙΕΣ/ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ «Αποκατάσταση Φωνής Με Χρήση Provox» 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΩΡΛ-Χειρουργικής Κεφαλής & Τραχήλου, 10-13 Νοεμβρίου 2005, Αθήνα. 
 1. «Η Χρήση Προωθητικού Κρημνού για την αποκατάσταση Βασιοκυτταρικών Καρκινωμάτων Προσώπου», 32ο Ελληνικό Ετήσιο Ιατρικό Συνέδριο, 9-13 Μαΐου 2006, Αθήνα.
 2. «Reconstruction of Maxillodental Deformities with MaxillaryMicroOsteotomies» (Μικροοστεοτομίες άνω Γνάθου για τηνΑποκατάσταση Γναθοοδοντικών Δυσμορφιών), 7ο Πανπελλοπονησιακό Συνέδριο Γναθοχειρουργικής/ Οδοντιατρικής, 17-19 Φεβρουαρίου 2006, Πάτρα.
 3. «Anatomic Correlations in Nasal SurgeryElectronic Voting System» (Ανατομικοί Συσχετισμοί στη Χειρουργική Ρινός Ηλεκτρονικό ΣύστημαΨηφοφορίας), Modern Rhinoplasty & Sinus Surgery Course, 17 – 20 Ιανουαρίου 2009, Baden-Baden, Γερμανία.
 4. «Workshops in Nasal Valve Surgery» (Χειρουργικές Μέθοδοι ΡινικήςΒαλβίδος), 12th Winter Meeting, 7 – 14 Μαρτίου 2009, Flims-Laax, Ελβετία.
 5. «From Radix To Premaxilla The Right Way To Go» (Από το Ριζορίνιοέως την Πρόσθια Ρινική Άκανθα. Η σωστή προσέγγιση), 1st Meeting of the European academy of ORL-HNS 27 – 30 Ιουνίου 2009, Mannheim, Γερμανία.
 1. «Nasal Valve Surgery-External or Internal Approach» (ΧειρουργικήΡινικής Βαλβίδος Εσωτερική ή Εξωτερική Προσέγγιση), 32th Annual EAFPS Conference, 3 – 5 Σεπτεμβρίου 2009, Porto, Πορτογαλία.
 2. «Nuances in Nasal Valve Surgery» (Αποχρώσεις στην ΧειρουργικήΡινικής Βαλβίδος), 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΩΡΛ-Χειρουργικής Κεφαλής & Τραχήλου, 21 – 25 Οκτωβρίου 2009, Χερσόνησος ,Κρήτη.
 3. «Rhinoplasty Lexicon Contributor/Scientific Assistant-To Be Published» (Λεξικό Ρινοπλαστικής/ Επιστημονικός Βοηθόςπροςδημοσίευση).
 4. «Otoacoustic Emissions In Patients With Ramsay – Hunt Syndrome»τοακουστικές Εκπομπές σε ασθενείς με σύνδρομο Ramsay – Hunt), 7thBalkan congress of Otorinolaryngology head and neck surgery, 2-5/10/2008.
 5. «Evaluation Patients With Psedoypacousis» (Εκτίμηση Ασθενών με ψευδοϋπακουσία) 7th Balkan congress of Otorinolaryngology head and neck surgery, 2-5/10/2008.
«The Frequency Of Artifacts In Videonystagymografy And Electronystagmografy» (Η συχνότητα των artifacts στην βιντεονυσταγμογραφίακαι την ηλεκτρονυσταγμογραφία). Συμμετοχες σε συνέδρια
 1. Συνέδριο Αλλεργικής Ρινίτιδας, 24 – 25Ιανουάριος 2004, 492 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο, Αλεξανδρούπολη.
 2. 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΩΡΛ-Χειρουργικής Κεφαλής & Τραχήλου, 10-13 Νοεμβρίου 2005, Αθήνα
 3. 16ο Μεταπτυχιακό Ενδοσκοπικό Course στην Ωτορινολαρυγγολογία, 18-20 Μαρτίου 2005, Αλεξανδρούπολη.
 4. 19ο Ετήσιο Συνέδριο Γναθοχειρουργικής, 25 – 27 Νοέμβριος 2005, Ενδοσκοπικό course Σιελογόνων Αδένων, Αθήνα, Gr.
 5. 7ο Πανπελλοπονησιακό Συνέδριο Γναθοχειρουργικής/ Οδοντιατρικής, 17 – 19 Φεβρουάριος 2006, Πάτρα.
 6. 32ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, 9 – 13 Μαΐου 2006, Αθήνα
 7. 1st European Congress on Prevention, Detection and Diagnostics of Verbal Communication Disorders, 15 – 17 Δεκέμβριος 2006, Πάτρα.
 8. 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αλλεργιολογίας & Κλινικής Ανοσολογίας, 8 – 11 Μαρτίου 2007, Αθήνα.
 9. 2ο Συνέδριο Εξελίξεις Στην ΩΡΛ, 16 – 17 Μαρτίου 2007, Αθήνα.
 10. 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΩΡΛ Χειρουργικής Κεφαλής & Τραχήλου, 15 – 18 Νοεμβρίου 2007, Θεσσαλονίκη.
 11. 13η Ημερίδες Μεταβολισμού, 07 – 11 Μαΐου 2008, Αθήνα.
 12. 22th Congress of the European Rhinologic Society, 27th Internanional Symposioum Of Infection & Allergy of the Nose,15-19 June 2008, Creta.
 13. 3rd Internanional Congress of Rhinology – Otology & Skull Base Surgery Current Concepts, 07 – 10 May 2009, Athens.
 14. 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΩΡΛ-Χειρουργικής Κεφαλής & Τραχήλου, 21 – 25 Οκτωβρίου 2009, Χερσόνησος, Κρήτη.
 15. 4th Advanced Facial Surgery Congress, 05-09th May 2010, Rio de Janeiro, Brazil.
 16. 24οΣυνέδριο της Πανελλήνιας Ιατρικής Εταιρείας Ωτολογίας-Ακουολογίας-Νευροωτολογίας
 17. 17ο ΠανελλήνιοΣυνέδριο Ωτορινολαρυγγολογίας
Συμμετοχη σε σεμιναρια
 1. 3ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Λοιμώξεων, 01 -02 Δεκεμβρίου 2006, Αθήνα.
 2. 17ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο ΩΡΛ, 10-12 Νοεμβρίου 2006, Ιωάννινα.
 3. 18ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο της Πανελλήνιας εταιρείας ΩΡΛ – Χειρουργικής & Τραχήλου & 6ου Μετεκπαιδευτικού Σεμινάριου της εταιρείας ΩΡΛ– Χειρουργικής & Τραχήλου Κεντρικής Ελλάδος, 11-13 Μαϊου 2007, Λάρισα.
 4. 2ο Σεμινάριο ΩΡΛ – LASER, 22 -24 Ιουνιου 2007, Λουτράκι.
 5. 8ο Πανελλήνιο Ρινολογικό Σεμινάριο, 01- 03- Φεβρουαρίου 2008, Δελφοι.
 6. 12th March Cadaver Workshop, 06 – 08 March 2008, Memphis, Tennessee.
 7. 12ο Workshop Εγχειρητικών Εκτομών Κεφαλής & Τραχήλου, 18 Μαρτίου 2008, Νοσ. Ευαγγελισμός.
 8. 12ο Workshop Εγχειρητικών Εκτομών Κεφαλής & Τραχήλου, 15 – 16 Μαρτίου 2008, Νοσ. Ευαγγελισμός.
 9. 2ο Εργαστήριο Ρινοπλαστικής & Ωτοπλαστικής, 10 Μαϊου 2008, Αθήνα.
 10. 2ο Εργαστήριο Ενδοσκοπικής Χειρουργικής Ρινός & Παραρινίων, 10 Μαϊου 2008, Αθήνα.
 11. 10ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο ΩΡΛ Αλλεργίας, Ανοσολογίας & Ρογχοπαθειών, 07-09 Νοεμβρίου 2008, Βόλος.
 12. 14ο Workshop Εγχειρητικών Εκτομών Κεφαλής & Τραχήλου, 07 – 08 Μαρτίου 2009, Νοσ. Ευαγγελισμός.
 13. 7th International Course In Advanced Sinus Surgery Techniques, 11 – 12th March 2010, AMC Amsterdam, Ολλανδία. Διεθνή Συνέδρια – Σεμινάρια Πλαστικής Χειρουργικής Προσώπου
 14. «Advances In Rhinoplasty», 26-30th of June 2005, Chicago, IL, USA
 15. «Aafprs 2005 Annual Fall Meeting», 22-25 September 2005, Los Angeles, California, USA
 16. «EAFPS Annual Meeting», 04-06 September 2006, Dublin, Ireland
 17. «AAFPRS 2006 Annual Fall Meeting», 14-17th of September 2006, Torondo, Ondario, Canada
 18. «Human Cadaver Dissection Course» Aesthetic Surgery of the Face- Principles of Facial Surgery Course Topics: Rhinoplasty- Blepharoplasty- Face Lift Vienna Medical University, 22-24th September 2006, Vienna, Austria
 19. «11th EAFPS Winter Meeting», 10-17th March 2007, Flims-Laax, Switzerland
 20. «Advances in Rhinoplasty 2007 under the auspices of AAFPRS»,28th June- 2nd July 2007, Boston, MA, USA
 21. «AAFPRS 2007 Annual Fall Meeting», 27-31st October 2007, Washington DC, USA
 22. «Modern Rhinoplasty & Sinus Surgery Course», Stadtisches Klinikum Karlsruhe, Hals-Nasen-Ohren Klinik,21-24th January 2008, Karlsruhe-Strasbourg, Germany
 23. «Live Surgery International Workshop» Aesthetic Reconstruction of Nasal Defects, University Dell’ Insubria, 10-12th April 2008, Varese, Italy
 24. «16th Advanced Course of Functional & Aesthetic Rhinoplasty 2008» Marienhospital, 4-6th June 2008, Stuttgart, Germany
 25. «Fall Meeting of AAFPRS» 18-21st September 2008, Chicago, IL., USA
 26. 19th September Nasal Valve Repair Human Cadaver lab, A., USA
 27. «15th Jubilee International Course in Modern Rhinoplasty Techniques», 21-24th October 2008, Amsterdam, Netherlands 23rd October Cadaver Workshop
 28. «Modern Rhinoplasty & Sinus Surgery Course», 17-20th January 2009, Baden-Baden, Germany
 29. «12th EAFPS Winter Meeting» 7-14th March 2009, Flims-Laax, Switzerland
 30. «17th Advanced Course of Functional & Aesthetic Rhinoplasty 2009» Marienhospital, 22-24th April 2009, Stuttgart, Germany
 31. «The Regensburg Course in Facial Plastic Surgery», 29th April- 2nd May 2009, Regensburg, Germany.
 32. «Advances in Rhinoplasty Meeting», 11-15th of June 2009, Seattle, WA, USA
 33. «1st Meeting of the European academy of ORL-HNS», 27-30th June 2009, Mannheim, Germany.
 34. «32nd Annual Conference of the EAFPS» 03-05th September 2009, Porto, Portugal.
 35. «AAFPRS Annual Fall Meeting 2009», 01-04th October 2009, San Diego, California, USA
 36. «10th International Symposium of Facial Plastic Surgery»  28th April – 02nd May 2010, Hollywood, Florida, USA.
 37. «6th Annual Cosmetic Surgery Multi-Specialty Symposium», 14-18th July 2010, Las Vegas, Nevada, USA.
 38. «The Portland Rhinoplasty Course» 30th of July-1st of August 2010, Portland, Oregon, USA
 39. EUFOS ORL-HNS | 1st Congress of Oto Rhino Laringologycal European Confederation (2thto 6th July 2011), Spain
 40. 29 th ALEXANDRIA INTERNATIONAL COMBINED ORL CONGRESS (18-20, APRIL 2012)
 41. 11th International Congress of the European Society of Pediatric Otorhinolaryngology, Amsterdam, NL(20-23 May 2012)
 42. European Academy of ORL and Head & Neck Surgery (EAORL-HNS),  Santini HNS Institute in Nice (France), 27-30 April 2013
 43. 12th International Congress of the European Society of Pediatric Otorhinolaryngology (ESPO 2014) in Dublin, Saturday 31st May to Tuesday 3rd June 2014.
 44. 10thAnnual Vegas Cosmetic Surgery 2014 – June 18th – 22nd, 2014
Μέλος Επιστημονικών Συλλόγων Ιατρικός σύλλογος Φωκίδος (11/2001 έως 05/2003) Ιατρικός σύλλογος Πατρών (05/2003 έως 07/2006) Ιατρικός σύλλογος Πειραιώς (07/2006 έως σήμερα) General Medical Council, Ηνωμένο Βασίλειο GMC reference number 6082763 (06/2004 έως σήμερα).