ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:   23/7/2003 – 02/08/2008: Ειδικευόμενη Ιατρός στο Γ.Ν.Π. «ΤΖΑΝΕΙΟ».   Ειδικότερα αναφορικά με την υπερηχοτομογραφία εκπαιδεύτηκε πέρα από τις βασικές εφαρμογές στην έγχρωμη υπερηχογραφία (triplex) αγγείων όλου του σώματος, στις καθοδηγούμενες υπερηχογραφικά βιοψίες δια λεπτής βελόνης καθώς και στην υπερηχογραφία με σκιαγραφικό μέσο Sonovue.   Επίσης εκπαιδεύτηκε: Στην Αξονική Τομογραφία από 3/10/2005 έως και 3/6/2006 (9 μήνες) στο Τμήμα Αξονικής Τομογραφίας του Ι.Κ.Α. που εδρεύει στο Τζάνειο Νοσοκομείο και υπάγεται στο 7ο Νοσοκομείο Ι.Κ.Α. Στην Μαγνητική Τομογραφία από 6/11/2006 έως 21/5/2007 (6 μήνες και 15 ημέρες) στο Τμήμα Μαγνητικής Τομογραφίας του 7ου Νοσοκομείου ΙΚΑ. Στην Αγγειογραφία – Επεμβατική Ακτινολογία, από 03/03/2008 έως 05/06/2008 (3 μήνες) στο Τμήμα Επεμβατικής Ακτινολογίας του Ειδικού Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Πειραιά «ΜΕΤΑΞΑ». Επίσης συμμετείχε ουσιαστικά στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα (εσωτερικά μαθήματα του τμήματος και ενδονοσοκομειακά μαθήματα) και στην λοιπή επιστημονική δραστηριότητα του τμήματος (δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, ανακοινώσεις σε συνέδρια κλπ).
ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ   Φεβρουάριος 2009: Επιτυχείς εξετάσεις στην Αθήνα, προφορικές και γραπτές,για τον τίτλο της ειδικότητας της Ακτινοδιαγνωστικής.   Προϋπηρεσία Ως ελεύθερη επαγγελματίας επί τριμήνου στο Διαγνωστικό Κέντρο Ν. Σμύρνης «Βενιζέλειο». (Εργασία σε: 1) U/S 2) Triplex 3) κλασική ακτινολογία). Ειδικευμένη, επικουρική ιατρός στο Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο» από 15/4/2009 έως 15/4/2010 (12 μήνες). Εργαζόταν στα τμήματα υπερηχοτομογραφίας (U/S), έγχρωμης Doppler υπερηχογραφίας (triplex) καθώς και κλασικής ακτινολογίας και μαστογραφίας. Εφημέρευε στα τμήματα κλασσικής ακτινολογίας, U/S, triplex και Αξονικού Τομογράφου. Ειδικευμένη, επικουρική ιατρός στο Γ.Ν.Α. Κοργιαλένειο – Μπενάκιο Ε.Ε.Σ. Από 28/7/2010 – 27/07/11 και από 26/07/2013-25/07/2014  και από 02/09/2014 έως 18/11/2014 σε παράταση. Μετεκπαιδευτηκε στα τμηματα υπερηχοτομογραφιας, έγχρωμης DOPPLER υπερηχοτομογραφίας και στον αξονικό τομογράφο.   ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ   Α. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ   1)Κοκκονούζης Ι, Κορνέζος Ι, Μοσχούρης Ι, Λαμπροπούλου Ε, Μαστοράκης Γ, Σωτηρόπουλος Α, Αρκούδη Κ, Μπούμα Ε, Ματσαϊδώνης Δ. Απεικονιστικές μέθοδοι πρόληψης καρκίνου πνεύμονα με έμφαση στη χαμηλής δόσης CT. «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» Έκδοση Ιατρικής Υπηρεσίας Γ.Ν.Π. «Τζάνειο» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007. 2)Markatos K, Efstathopoulos N, Arkoudi K, Kaseta MK, Androutsos G, Nikolaou V. The evolution of spine surgery in Greece in the second half of the 20th century. Research on History of Medicine. 2014 Aug; 3(3): 169-180. 3)Μαρκάτος Κ., Αρκούδη Κ. Η χρήση του ακτινοσκοπικού εφαρμογέα υποδημάτων και η εγκατάλειψη του. Ελληνική Ακτινολογία (2012) 3: 205-208. 4)Arkoudi K, Mylona S, Anagnostara A, Roppa-Lepida N. Continuing Medical Education- Medical Imaging Quiz − Case 24. Archives of Hellenic Medicine 2012;29(2):266-267.   Β. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ/ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ κλπ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ  
 1. ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΕΣΤΙΑΚΩΝ ΗΠΑΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ 2ΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ ΥΠΕΡΗΧΩΝ. Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΝΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Ι. Μοσχούρης, Δ. Καλίκης, Ε. Κοκκόλη, Γ. Μαστοράκης, Κ. Αρκούδη, Α. Σωτηρόπουλος, Α. Σπυρίδωνος, Μ. Χαλίλη, Δ. Ματσαϊδώνης (Γ.Ν.Π. Τζάνειο) 31ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό συνέδριο, Αθήνα 17-21/5/2005
 1. ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΚΥΤΑΡΙΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ ΜΕΣΟ ΥΠΕΡΗΧΩΝ
Ι. Μοσχούρης, Δ. Καλίκης, Ε. Κοκκόλη, Μ. Χαλίλη, Κ. Αρκούδη, Α. Σωτηρόπουλος, Α. Σπυρίδωνος, Δ. Ματσαϊδώνης (Γ.Ν.Π.Τζάνειο) 15ο Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Ακτινολογίας, Αθήνα 11-13/11/2005
 1. ΕΝΔΟΗΠΑΤΙΚΟ ΧΟΛΑΓΓΕΙΟΚΑΡΚΙΝΩΜΑ. ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ ΜΕΣΟ ΥΠΕΡΗΧΩΝ
Ι. Μοσχούρης, Ι Κορνέζος, Δ. Καλίκης, Π. Γιαλιάς, Κ. Αρκούδη, Μ. Χαλίλη, Δ. Ματσαϊδώνης (Γ.Ν.Π. Τζάνειο) 16ο Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Ακτινολογίας, Αλεξανδρούπολη 22-24/9/2006
 1. ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ ΜΕΣΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΓΕΝΙΑΣ: ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΣΥΧΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Ι. Μοσχούρης, Δ. Καλίκης, Ε. Λαμπροπούλου, Γ. Μαστοράκης, Κ. Αρκούδη, Π. Γιαλιάς, Μ. Χαλίλη, Δ. Ματσαϊδώνης (Γ.Ν.Π. Τζάνειο). 32ο  Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο Αθήνα, Μάιος 2006.
 1. ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΜΕΣΑΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΑΡΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ ΜΕΣΟ ΥΠΕΡΗΧΩΝ (SONOVUE)
Ι. Μοσχούρης, Κ. Αρκούδη, Γ. Μαστοράκης, Ι. Κορνέζος, Ε. Μπούμα, Δ. Καλίκης, Α. Σπυρίδωνος, Δ. Ματσαϊδώνης (Γ.Ν.Π. Τζάνειο) XV Πανελλήνιο Ακτινολογικό Συνέδριο, Αθήνα 13-16 Δεκ. 2006 Η εν λόγω εργασία κρίθηκε ως μια από τις 20 καλύτερες αναρτημένες ανακοινώσεις του συνεδρίου.
 1. ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΧΑΜΗΛΗΣ ΔΟΣΕΩΣ CT
Ι. Κοκκονούζης, Ι. Κορνέζος, Ι. Μοσχούρης, Ε. Λαμπροπούλου, Γ. Μαστοράκης, Α. Σωτηρόπουλος, Κ. Αρκούδη, Ε. Μπούμα, Δ. Ματσαϊδώνης «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» Έκδοση Ιατρικής Υπηρεσίας Γ.Ν.Π. «Τζάνειο» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007
 1. ΜΕΛΕΤΗ ΟΓΚΟΚΥΤΤΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ, ΕΓΧΡΩΜΟ DOPPLER ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΤΗ ΗΧΟΓΕΝΕΙΑΣ
Ι. Μοσχούρης, Π. Τσαγκούλη, Α. Φωτεινός, Π. Μπούμα, Κ. Αρκούδη, Α. Σπυρίδωνος, Δ. Ματσαϊδώνης (Γ.Ν.Π. Τζάνειο) XVI ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 1. ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΤΗ ΗΧΟΓΕΝΕΙΑΣ (SONOVUE) ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΞΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΣΧΕΟΥ
Ι. Μοσχούρης, Δ. Καλίκης, Ι. Κορνέζος, Π. Γιαλιάς, Κ. Αρκούδη, Μ. Χαλίλι, Α. Φωτεινός, Δ. Ματσαϊδώνης (Γ.Ν.Π. Τζάνειο) XVI ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 22-25/10/2008
 1. ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΠΙ ΠΕΝΤΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΒΛΑΒΗΣ MOREL – LAVALLEE ΣΤΟ ΙΣΧΙΟ
Ι. Μοσχούρης, Α. Φωτεινός, Ο. Αναστασοπούλου, Ι. Κορνέζος, Δ. Κωνσταντίνου, Κ. Αρκούδη, Α. Σωτηρόπουλος, Δ. Ματσαϊδώνης (Γ.Ν.Π. Τζάνειο) XVIII ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 14-16/11/2008
 1. ΚΙΡΣΟΙ ΣΤΗΝ ΠΥΛΑΙΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
Ι. Μαγνήσαλη, Ε. Καρουζάκη, Κ. Αρκούδη, Α. Μήκα, Θ. Κέντον (Γ.Ν.Α. Ιπποκράτειο) 36ο ΕΤΗΣΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 1. ΔΕΡΜΟΕΙΔΗΣ ΚΥΣΤΗ (ΩΡΙΜΟ ΤΕΡΑΤΩΜΑ)
Μ. Μπιλάλη, Α. Μπαμπής, Γ. Γιαννακοπούλου, Δ. Αντωνακάκης, Σ. Τσιόμαλου, Κ. Αρκούδη, Δ. Κουλοχέρη, Ε. Σταμούλη, Σ. Καββαδίας «Ιπποκράτειο» Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών 13ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
 1. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΑΕΡΑ ΜΕ ΑΠΛΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΘΩΡΑΚΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΛΙΑΣ
Σ. Τσιόμαλου, Ε. Χατζηθεοδώρου, Γ. Πολυζώης, Μ. Μπιλάλη, Ι. Ντουράκης, Δ. Αντωνακάκης, Κ. Αρκούδη, Ε. Σταμούλη, Α. Τσακίρη, Σ. Καββαδίας «Ιπποκράτειο» Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών 13ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
 1. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΟΣΧΕΟΥ
Γ. Πολυζώης, Κ. Παπαχαραλάμπους, Μ. Μπιλάλη, Ε Χατζηθεοδώρου, Ι. Ντουράκης, Δ. Αντωνακάκης, Ε Σταμούλη, Κ. Αρκούδη, Α. Τσακίρη, Σ. Καββαδίας «Ιπποκράτειο» Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών 13ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
 1. ΣΚΩΛΗΚΟΕΙΔΙΤΙΔΑ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΜΕ ΥΤ
Ι. Μαγνήσαλη, Ε Καρουζάκη, Γ. Γιαννακοπούλου, Ε. Στρουμπούλη, Κ. Αρκούδη, Σ. Καββαδίας «Ιπποκράτειο» Νοσοκομείο Αθηνών 13ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
 1. Κ. Μαρκάτος, Γ. Τσουκαλάς, Κ. Αρκούδη, Μ. Καραμάνου, Ε. Βασιλοπούλου, Κ. Λάϊος, Φ. Μαρινέλη, Γ. Ανδρούτσος. Η συμβολή του Αβικέννα (980-1037) στην ανάπτυξη της Ισλαμικής καρδιολογίας. 11η Πανελλήνια Ημερίδα Ιστορίας της Ιατρικής, Αθήνα, 20 Μαρτίου 2015.
Η εν λόγω εργασία βραβεύτηκε με τιμητικό τίτλο στη συγκεκριμένη ημερίδα.       Γ.  Ως ειδικευόμενη ιατρός στο Γ.Ν.Π. Τζάνειο, συνέβαλε στη συλλογή ακτινολογικού υλικού και στη συγγραφή των λεζάντων των ακτινογραφιών στο βιβλίο της ιατρού Μαρίας Μισαηλίδου <Στοιχεία Ρευματολογίας>,Ιατρικές εκδόσεις Π.Χ.Πασχαλίδης.     Δ. ΑΛΛΕΣ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ   1)Συμμετείχε στο πρόγραμμα παροχής προληπτικής Ιατρικής φροντίδας σε παραμεθόρια νησιά «Πάντων Μέτρον άνθρωπος» που διοργάνωσε η φαρμακευτική εταιρεία Astrazeneca σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ένωση Νέοι Γιατροί (πρόεδρος Γεώργιος Πατούλης) Συμμετείχε σε επισκέψεις των νησιών Δονούσα, Σχοινούσα, Ηρακλειά κατά το διάστημα 26-28 Μαΐου 2000 και προσέφερα βοήθεια στην καταγραφή στατιστικών στοιχείων που αποτέλεσαν τη βάση για την συγγραφή ευρύτερης επιδημιολογικής μελέτης από την φαρμακευτική εταιρεία Astrazeneca. 2)Συμμετείχε ως εθελόντρια ιατρός ακτινοδιαγνώστης στο Κοινωνικό Ιατρείο »ΑΠΟΣΤΟΛΗ» , όπου παρείχε διαγνωστικές εξετάσεις σε άπορους,  ανασφάλιστους συνανθρώπους μας.  
 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΣ
  Α. Γλώσσες ΑΓΓΛΙΚΑ:  1. CAMBRIDGE FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH ( βαθμός A)
 1. PROFICIENCY OF MICHIGAN
(ΑΔΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΥΠ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ) ΓΑΛΛΙΚΑ:    ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ   Β. Σεμινάρια
 • ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
WORD, WINDOWS, ACCESS, INTERNET OUTLOOK,   POWER POINT ΣΤΟ ΑΧΟΝ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
 • Παρακολούθησε σεμινάρια Ιατρικής ορολογίας και μετάφρασης στα Αγγλικά 30 ωρών στην Ελληνοαμερικανική ένωση διάρκειας 3 μηνών
  Γ.  Ως επικουρικός γιατρός στο Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο» και  στο ΓΝΑ Κοργιαλένειο Μπενάκειο-ΕΕΣ επανεκπαιδεύτηκε στην Υπερηχοτομογραφία (U/S) , έγχρωμη Doppler υπερηχογραφία (TRIPLEX) και κλασική Ακτινολογία. Εφημέρευε στα τμήματα κλασικής Ακτινολογίας, U/S, TRIPLEX και Αξονικού τομογράφου.   Δ. Παρακολούθησε ελληνικά και διεθνή σεμινάρια-συνέδρια κλπ επιστημονικές εκδηλώσεις (σε πολλές από τις οποίες ανακοινώθηκαν εργασίες στις οποίες συμμετείχε). Συγκεκριμένα: 1995:
 • 1Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
 • 1Ο ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
 • 1Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Σ.Φ.Ι.Α. ΕΚΠΑ
1997 :
 • 23Ο ΕΤΗΣΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 • 1st INTERNATIONAL CONFERENCE ON SNORING
AND SLEEP APNEA
 • 1st. PANHELLENIC CONGRESS ON SLEEP RESEARCH
1998:
 • 24Ο ΕΤΗΣΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 • 19Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 • 2nd MEDITERRANEAN CONGRESS ON THORACIC DISEASES
1999:
 • INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ADVANCES IN NONINVASIVE ELECTROCARDIOLOGY
 • 3rd STATE-OF-THE-ART INTERDISCIPLINARY REVIEW COURSE
 • 5ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
2001:
 • 5ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ
 • 10ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 • 1ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
2004:
 • XIV ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
  2005
 • 31ο ΕΤΗΣΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ «Η ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ»
 • 15ο ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
2006:
 • 16ο ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
 • 32ο ΕΤΗΣΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 • 2ο ΣΥΜΠΟΣΙΟ «Η ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ»
 • MRI: ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΜΥΕΛΟΥ-ΟΣΤΩΝ, ΓΟΝΑΤΟΣ-ΧΟΝΔΡΩΝ (1ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΙΚΑ)
 • XV ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
2007:
 • 17ο ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
 • 3ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
 • 8ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑΣ
 • JOINT MEETING OF EUROPEAN SOCIETY OF THORACIC IMAGING (ESTI) AND FLEISCHNER SOCIETY, HELD IN ATHENS
2008:
 • ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΒΑΣΙΚΗ ΣΗΜΕΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΘΩΡΑΚΑ ΚΑΙ DOPPLER ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ
 • XVI ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 • 18ο ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
2010:
 • 36ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 • 13ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 • 11η Πανελλήνια Ημερίδα Ιστορίας της Ιατρικής, Αθήνα, 20 Μαρτίου 2015.
Επικοινωνία