Μεταπτυχιακή εκπαίδευση /  Επαγγελματική εμπειρία Στην παρούσα φάση :
 1. Υποψήφιος Διδάκτορας (PhDc) της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών :  θέμα διατριβής σχετιζόμενο με τη Σκλήρυνση Κατά Πλάκας και την απεικόνιση με χρήση Μαγνητικής Τομογραφίας Εγκεφάλου, Αιγινήτειο Νοσοκομείο – Α’ Νευρολογική κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών.
 
 1. Ερευνητής στην Κλινική Μελέτη PIONEER (Φάσης IV) :πολυκεντρική, μη παρεμβατική μελέτη παρατήρησης για την αξιολόγηση της αναφερόμενης από τους ιατρούς και αντιλαμβανόμενης από τους ασθενείς κλινικής βελτίωσης και των εκβάσεων της θεραπείας με Gilenya® (φινγκολιμόδη) στη Σκλήρυνση κατά Πλάκας στη συνήθη κλινική πρακτική στην Ελλάδα.
 
 • Τίτλος της Ιατρικής Ειδικότητας Νευρολογίας, Περιφέρεια Αττικής (02/10/2015).
 
 • Ειδικευόμενος Νευρολογίας στο Νευρολογικό Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας – Πειραιώς «Άγιος Παντελεήμων»(22/08/2011- 11/06/2015).
Στα πλαίσια της ειδικότητας της Νευρολογίας παρακολούθηση στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο των δραστηριοτήτων και ιατρείων: α) του Τμήματος Απομυελινωτικών Νοσημάτων, β) του Νευροανοσολογικού Εργαστηρίου και γ)  της Μονάδας Γενετικής του Νευρικού Συστήματος. Επιπλέον παρακολούθηση των δραστηριοτήτων και συμμετοχή στο εκπαιδευτικό προγράμμα της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας και του Τμήματος Μαγνητικής Τομογραφίας του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας-Πειραιώς.
 • Έμμισθη θέση Κλινικού Συνεργάτη στη Μονάδα Οξέων Αγγειακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων (JCF in Acute Stroke Medicine) και στο τμήμα Κλινικής Γεροντολογίας (JCF in Clinical Gerontology) στο King’s College Hospital, Λονδίνο, Μεγάλη Βρετανία (01/12/2010 -03/08/2011).
 • Ειδικευόμενος Ψυχιατρικής στο Γ΄ τμήμα Βραχείας Νοσηλείας στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης (22/04/2010 – 30/11/2010).
 • Υπηρεσία Υπαίθρου στο περιφερειακό ιατρείο Βαθυλάκκου Νομού Κοζάνης (08/4/2009 – 07/4/2010).
 • Άσκηση στην ειδικότητα της Παθολογίας ως εσωτερικός βοηθός στο Β’ Παθολογικό τμήμα του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών (08/04/2008 – 06/11/2008).
    Μεταπτυχιακά σεμινάρια
 • Θερινό Σχολείο της Ελληνικής Εταιρείας στην Επιληψία, Τήνος (16-18/06/2014).
 • Παρακολούθηση σεμιναρίου “Good Clinical Practice and the Medicines for Human Use (Clinical Trials) Regulations and Ammendments’’, στο King’s College Hospital, Λονδίνο, Μεγάλη Βρετανία (17/05/2011).
 • Παρακολούθηση σεμιναρίου με θέμα την αντιμετώπιση οξέων  περιστατικών  ( Acute Medicine Training Day ), στο King’s College Hospital, Λονδίνο, Μεγάλη Βρετανία (24/02/2011).
 • Εκπαίδευση στη Βασική Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση ‘’Basic Life Support Training’’ στο King’s College Hospital, Λονδίνο, Μεγάλη Βρετανία (04/01/2011).
 • Εκπαίδευση στις μεθόδους διδασκαλίας ( Teaching the Teachers Course ) στο King’s College Hospital, Λονδίνο, Μεγάλη Βρετανία (13/06/2011).
    Παρακολούθηση συνεδρίων / ημερίδων
 • Επιστημονική εκδήλωση «Ημέρες Κλινικής Νευρολογίας 2015» της Νευρολογικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας – Πειραιά, Ναύπλιο, 25–27 Σεπτεμβρίου, 2015.
 • Επιστημονική εκδήλωση «Athens MS – Noisis Project» της Α’ Νευρολογικής κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα, 3-4 Ιουλίου, 2015.
 • 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εντατικής Θεραπείας της Ελληνικής Εταιρείας Εντατικής Θεραπείας, Αθήνα, 14-16 Νοεμβρίου, 2014.
 • Επιστημονική εκδήλωση «Ημέρες Κλινικής Νευρολογίας» της Νευρολογικής Κλινικής του Γ.Ν. Νίκαιας-Πειραιά, Ερέτρια Εύβοιας, 26-28 Σεπτεμβρίου, 2014.
 • 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Ακαδημίας  Νευροανοσολογίας για την Πολλαπλή Σκλήρυνση, Θεσσαλονίκη, 16-19 Οκτωβρίου, 2014.
 • Ημερίδα Νευροανοσολογίας της Α’ Νευρολογικής κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα, 22Φεβρουαρίου, 2014.
 • 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Ακαδημίας Νευροανοσολογίας για την Σκλήρυνση κατά Πλάκας, Αθήνα, 18-20 Οκτωβρίου 2013.
 • 26ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελλήνων Νευρολόγων, Θεσσαλονίκη, 20-23 Ιουνίου, 2013.
 • Ημερίδα Άνοιας της Α’ Νευρολογικής κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα, 25 Μαϊου, 2013.
 • Ημερίδα Πολλαπλής Σκλήρυνσης της Α’ Νευρολογικής κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου, 2013.
 • Ημερίδα Επιληψίας της Α’ Νευρολογικής κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα, 19 Ιανουαρίου, 2013.
 • 21st European Stroke Conference, Lisbon, May 22-25, 2012.
 • 3rd European Congress of the International Neuropsychiatric Association & 4th Mediterranean Congress of the World Federation of Societies of Biological Psychiatry, Thessaloniki, Greece, November 18-21, 2010.
 • 8ο Πανελλήνιο Σύνεδριο Σκλήρυνσης Κατά Πλάκας, Θεσσαλονίκη, 27-28 Μαϊου 2010.
 • 36ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, 4-8 Μαϊου, 2010.
 • ’’4th International Congress on Brain and Behaviour” of the International Society on Brain and Behaviour, Thessaloniki, Greece. “17th Thessaloniki Conference” of the South-East European Society for Neurology and Psychiatry, Thessaloniki, Greece, December 3-6, 2009.
 • 23ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελλήνων Νευρολόγων, Θεσσαλονίκη, 14-17 Μαϊου, 2009.
    Μέλος  επιστημονικών συλλόγων και επιστημονικών εταρειών  
 • Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά
 • Βρετανικού Ιατρικού Συλλόγου (General Medical Council)
 • Ελληνικής Νευρολογικής Εταιρείας
 • Hellenic Stroke Organization
 • Ελληνικής Εταιρείας Κεφαλαλγίας
  Συμμετοχή σε επιστημονικές συναντήσεις   Α. Ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια :
 • Tzanetakos, E. Papageorgiou, E. Karamuzos, I. Markakis, G. Gkekas
Post-irradiation neuromyotonia of the hypoglossal and spinal accessory nerves. EFNS/ENS Joint Congress of European Neurology, Instabul 2014.
 • K. Papastergios, E. Karamouzos, D. Tzanetakos, I. Markakis, G. Gekas.
Comparison of duplex ultrasonography with digital substraction angiography in the assessment of symptomatic carotid artery stenosis. EFNS/ENS Joint Congress of European Neurology, Instabul 2014.
 • Markakis, E. Markaki, D. Tzanetakos, V. Chouliara, G. Gekas.
Central nervous system involvement in a patient with acute motor axonal neuropathy and antiganglioside antibodies. XXI World Congress  of Neurology, Vienna 2013.
 • Papageorgiou, K. Psychogios, D. Tzanetakos, I. Markakis, I. Xydakis, G. Gekas. Serial magnetic resonance imaging of acute necrotizing myelitis.
XXI World Congress  of Neurology, Vienna 2013.
 • Matikas, D. Tzanetakos, C. Papastergios, I. Markakis, G. Gekas.
Diffusion-weighted imaging in non-alcoholic Wernicke’s encephalopathy. XXI World Congress  of Neurology, Vienna 2013.
 • Psychogios, I. Markakis, D. Tzanetakos, G. Gekas
Cryptogenic stroke and patent foramen ovale : epidemiological and neuroimaging characteristics of a Greek patient group.  21st European Stroke Conference, Lisbon 2012.
 • Spengos, C. Milionis, K. Makaritsis, S. Markoula, G. Ntaios, M. Grylia, N. Komitopoulos, K. Flampouriari8, A. Psychogios, M. Saliaris, E. Kakoulidis, D. Tzanetakos, A. Terentiou, A. Panoutsopoulos, K.N. Vemmos. In-hospital mortality and associated factors – final results of the Hellenic Stroke Registry
21st European Stroke Conference, Lisbon 2012.
 • Spengos, C. Milionis, A. Skafida, P. Savvari, S. Vassilopoulou, N. Komitopoulos, A. Chatzitolios, E. Satsoglou, D. Agapakis, D. Tzanetakos, E. Kougas, A. Xanthis, P. Mylona, P. Stathopoulos, K.N. Vemmos. Acute Stroke Management In Academic and Non-Academic Hospitals in Greece. XIX European Stroke Conference, Barcelona 2010.
  Β. Ανακοινώσεις σε ελληνικά συνέδρια :
 • Τζανετάκος Δ., Μαρκάκης Ι., Γκέκας Γ. Αλεξία χωρίς αγραφία ως εκδήλωση ενδοεγκεφαλικού αιματώματος σε ασθενή με εγκεφαλική αμυλοειδική αγγειοπάθεια. 27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελλήνων Νευρολόγων, Αλεξανδρούπολη 2015.
 • Τζανετάκος Δ., Μαρκάκης Ι., Καραμούζος Ε., Παπαστέργιος Χ., Κουκούνη Β., Γκέκας Γ. Κεφαλαλγία ως αιτία προσέλευσης στο τμήμα επειγόντων περιστατικών : επιδημιολογικά δεδομένα από το Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας-Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων». 27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελλήνων Νευρολόγων, Αλεξανδρούπολη 2015.
 • Τζανετάκος Δ., Μαρκάκη Έ., Καραμούζος Ε., Μαρκάκης Ι., Χουλιάρα Β., Γκέκας Γ. Προσβολή του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος σε ασθενή με οξεία κινητική αξονική νευροπάθεια και αντιγαγγλιοσιδικά αντισώματα. 26ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελλήνων Νευρολόγων, Θεσσαλονίκη 2013.
 • Ματίκας Γ., Τζανετάκος Δ., Παπαστέργιος Χ., Μαρκάκης Ι., Γκέκας Γ.
Εγκεφαλοπάθεια Wernicke μη αλκοολικής αιτιολογίας. Κλινικά και απεικονιστικά ευρήματα. 26ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελλήνων Νευρολόγων, Θεσσαλονίκη 2013.
 • Α. Χατζητόλιος, Γ. Ντάιος, Χ. Μηλιώνης, Σ. Μαρκουλά, Α. Σατσόγλου, Δ. Αγαπάκης, Δ. Σιμελίδης, Δ. Τζανετάκος, Ε. Κακουλίδης, Ε.Κούγκας, Α. Ξανθής, Α. Πανουτσόπουλος, Π. Μυλωνά, Α. Κουνάλη, Θ. Μούκας, Κ. Κακούνης, Κ. Σπέγγος. Παράγοντες κινδύνου και αιτιολογία αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου – αρχικά συμπεράσματα από την ελληνική ομάδα καταγραφής εγκεφαλικών. 36ο Πανελλήνιο ιατρικό συνέδριο, Αθήνα 2010 .
 • Π.Σάββαρη, Σ. Σκαλίδη, Α. Βέμμου, Α. Σκαφιδά, Δ. Τζανετάκος, Α. Κουνάλη, Κ. Βέμμος.Η επίδραση της παχυσαρκίας στη θνησιμότητα μετά από πρωτοεμφανισθέν οξύ αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο : το παράδοξο της παχυσαρκίας.36ο Πανελλήνιο ιατρικό συνέδριο, Αθήνα 2010.
  Συγγραφικό έργο Α. Ξενόγλωσσες δημοσιεύσεις :
 • Markakis, E. Markaki, Tzanetakos, V. Chouliara,, Central nervous system involvement in a patient with acute motor axonal neuropathy and antiganglioside antibodies, J Neurol Sci 2013 ; 333(suppl 1):477.
 •  G. Matikas, D. Tzanetakos, C. Papastergios, I. Markakis, G. Gekas, Diffusion-weighted imaging in non-alcoholic Wernicke’s encephalopathy, J Neurol Sci 2013; 333(suppl 1):722.
 •   E. Papageorgiou, K. Psychogios, D. Tzanetakos, I. Xydakis, G. Gekas, Serial magnetic resonance imaging of acute necrotizing myelitis, Journal of the Neurological Sciences, , J Neurol Sci 2013; 333(suppl 1): 666-667.
 •   Clinical audit : Improving and maintaining good quality prescribing in the HAU of the King’s College NHS Foundation Trust.  Lead Clinician: Professor SHD Jackson, Clinical Audit Lead: Dr C Bryant, Audit Team: Dr L. Klungarvuth, Dr J. Manyemba,Dr J. Kukanesen,Dr V. Paranahewa, Dr D. Tzanetakos. King’s College Hospital, London, UK, May-July 2011.
 • Spengos, C. Milionis, A. Skafida, P. Savvari, S. Vassilopoulou , N. Komitopoulos , A. Chatzitolios, E. Satsoglou, D. Agapakis, D. Tzanetakos, E. Kougas, A. Xanthis, P. Mylona, P. Stathopoulos , K.N. Vemmos. Acute stroke management in academic and non-academic hospitals in Greece , Cerebrovasc Dis2010;29(suppl 2):210.
  Β. Ελληνικές δημοσιεύσεις : Δ.Τζανετάκος, Π. Αγγελόπουλος, Δ. Βαρτζόπουλος, Γ. Γρίβας, Κ. Σιτζόγλου. Εμφάνιση επιληπτικών κρίσεων μετά τη λήψη ολανζαπίνης. Νευρολογία 2010, 19 (5): 314 – 318. Επικοινωνία