Η Πρόληψη σώζει ζωές και η Πρόληψη εξαρτάται κυρίως από εμάς τους ίδιους.  Αν μάθουμε να ζούμε υγιεινά, δηλαδή σε αντιστοιχία με τις ανάγκες του οργανισμού μας και σε αρμονία με το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον που μας περιβάλλει, διαφυλάττουμε την καλή μας υγεία και αυξάνουμε τη διάρκεια της ζωής μας! Άλλωστε, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η υγεία μας εξαρτάται κατά 50% από τη συμπεριφορά μας, κατά 20% από το περιβάλλον, κατά 20% από την κληρονομικότητα και μόνο κατά 10% από τις παρεχόμενες ιατρικές υπηρεσίες.    Πολλαντιμετωπίζονται έγκαιρα και με επιτυχία, εξασφαλίζοντας ποιότητα ζωής και προσδόκιμο για τους παθόντές από τις ασθένειες του σύγχρονου κόσμου, όπως οι κακοήθειες, οι καρδιοπάθειες, ο σακχαρώδης διαβήτης, μπορούν να διαγιγνώσκονται πρώιμα και έτσι να ες, αλλά και ορθολογισμό δαπανών για το  Εθνικό Σύστημα Υγείας.

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟ MediOne Day Clinic  ΣΗΜΑΙΝΕΙ:

    Αξιόπιστα αποτελέσματα διαγνωστικών εξετάσεων (ενηλίκων & παίδων)
    Αυτοματοποίηση αναλυτικής διαδικασίας
    Ζεστή και ανθρώπινη εξυπηρέτηση υψηλού επιπέδου
    Ταχύτητα αποτελεσμάτων

    Εύκολη και γρήγορη πρόσβαση στο δίκτυο Διαγνωστικών Μονάδων
    Χαμηλό κόστος για Όλους

Βασικός Έλεγχος

MediOne 01

 • Γενική Αίματος
 • Κάλιο
 • Νάτριο
 • Σάκχαρο
 • Ουρία
 • Ουρικό Οξύ
 • Κρεατινίνη
 • Χοληστερόλη
 • HDL
 • LDL
 • Τριγλυκερίδια
 • SGOT
 • SGPT
 • γ- GT
 • Αλκαλική Φωσφατάση
 • Γενική Ούρων
30,00€
 
Βασικός Έλεγχος Γυναίκας > 50 ετών

MediOne 02

 • Γενική Αίματος
 • Κάλιο
 • Νάτριο
 • Ασβέστιο
 • Σάκχαρο
 • Ουρία
 • Ουρικό Οξύ
 • Κρεατινίνη
 • Χοληστερόλη
 • HDL
 • LDL
 • Τριγλυκερίδια
 • SGOT
 • SGPT
 • γ- GT
 • Αλκαλική Φωσφατάση
 • Γενική Ούρων
 • Οιστραδιόλη (E2)
 • Θυλακιοτρόπος (FSH)
36,00€
   
       
       
       
       

 


Βασικός Έλεγχος Γυναίκας > 50 ετών

MediOne 02

 • Γενική Αίματος
 • Κάλιο
 • Νάτριο
 • Ασβέστιο
 • Σάκχαρο
 • Ουρία
 • Ουρικό Οξύ
 • Κρεατινίνη
 • Χοληστερόλη
 • HDL
 • LDL
 • Τριγλυκερίδια
 • SGOT
 • SGPT
 • γ- GT
 • Αλκαλική Φωσφατάση
 • Γενική Ούρων
 • Οιστραδιόλη (E2)
 • Θυλακιοτρόπος (FSH)
36,00€
 
Βασικός Έλεγχος Άνδρα > 50 ετών

MediOne 03

 • Γενική Αίματος
 • Κάλιο
 • Νάτριο
 • Ασβέστιο
 • Σάκχαρο
 • Ουρία
 • Ουρικό Οξύ
 • Κρεατινίνη
 • Χοληστερόλη
 • HDL
 • LDL
 • Τριγλυκερίδια
 • SGOT
 • SGPT
 • γ- GT
 • Αλκαλική Φωσφατάση
 • Γενική Ούρων
 • Προστατικό αντιγόνο (PSA)
36,00€
 
Έλεγχος Σιδηροπενικής αναιμίας

MediOne 04

 • Γενική Αίματος
 • Σίδηρος Ορού
 • Φερριτίνη
 • Ολική Σιδηροδεσμευτική Ικανότητα (TIBC)
18,00€
 
Έλεγχος Αρτηριοσκλήρυνσης

MediOne 05

 • Χοληστερόλη
 • Χοληστερίνη HDL
 • Χοληστερίνη LDL
 • Τριγλυκερίδια αίματος
 • Βιταμίνη Β12
 • Φυλικό Οξύ
 • Ομοκυστεϊνη
50,00€
 
Παιδιατρικό Check Up

MediOne 06

 • Γενική Αίματος
 • Σίδηρος ορού
 • Οξαλοξεική τρανσαμινάση (SGOT)
 • Πυροσταφυλική Τρανσαμινάση(SGPT)
 • Ουρία
 • Φερριτίνη
 • Κρεατινίνη
 • Χοληστερόλη
 • HDL
 • LDL
 • Τριγλυκερίδια
 • Αντισώματα (Anti-HBs)
 • Γενική Ούρων
30,00€
 
Έλεγχος PSA/FSA

MediOne 07

 • Προστατικό αντιγόνο (PSA)
 • Ειδικό προστατικό αντιγόνο(FPSA)
27,00€
 
Προγεννητικός Έλεγχος

MediOne 08

 • Αντισώματα Κυτταρομεγαλοϊού(CMV) (IgG/IgM)
 • Rubella(IgG/IgM)
 • Αντισώματα Τοξοπλάσματος(IgG/IgM)
 • A2Αιμοσφαιρίνη (ΗbA2)
 • Rhesus /Ομάδα
40,00€
 
Έλεγχος Γονιμότητας

MediOne 09

 • Θυλακιοτρόπος (FSH)
 • Ωχρινοτρόπος (LH)
 • Ορμόνη Προλακτίνη (PRL)
 • Αντιμυλλέριος Ορμόνη (ΑΜΗ)
70,00€
 
Έλεγχος Θυρεοειδούς

MediOne 10

 • Τριιωδοθυρονίνη (Τ3)
 • Θυροξίνη (Τ4)
 • Θυρεοειδοτρόπος ορμόνη (TSH)
20,00€
 
Έλεγχος Θυρεοειδούς I

MediOne 11

 • Ελεύθερη Τριιωδοθυρονίνη (FΤ3)
 • Ελεύθερη Θυροξίνη (FΤ4)
 • Θυρεοειδοτρόπος ορμόνη (TSH)
 • Αντιθυρεοσφαιρινικά Αντισώματα(Anti-TG)
 • Αντισώματα θυρεοειδικής υπεροξειδάσης (Anti-TPO)
30,00€
 
Έλεγχος Διαβήτη

MediOne 12

 • Γλυκόζη
 • Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη(HB1AC)
 • Ινσουλίνη
 • C -Πεπτίδιο
 • Αντισώματα σακχαρώδους διαβήτη(Anti – GAD)
 • Κρεατινίνη ορού
 • Ουρία
 • Μικρο-Αλβουμίνη
54,00€
 
Έλεγχος Οστεοπόρωσης

MediOne 13

 • Ασβέστιο
 • Φώσφορος
 • Αλκαλική Φωσφατάση
 • Οστεοκαλσίνη
 • 25-Vit-D3
 • Παραθορμόνη (PTH)
 • Ασβέστιο ούρων
45,00€
 
Έλεγχος Γονιμότητας Ανδρών

MediOne 14

 • Τεστοστερόνη
 • Δεσμευτική Σφαιρίνη τωνφυλετικών ορμονών (SHBG)
 • Θειϊκή Δευδροεπιανδροστερόνη(S-DHEA)
 • 17- υδροξυπρογεστερόνη(17-OH-PRG)
 • Ανδροστενεδιόνη (Δ4)
50,00€
 
Αντιγηραντικές ορμόνες

MediOne 15

 • Οιστραδιόλη (Ε2)
 • Θυλακιοτρόπος (FSH)
 • Ωχρινοποιητική (LH)
 • Θειϊκή Δευδροεπιανδροστερόνη(S-DHEA)
 • Ινσουλίνη αυξητικού παράγοντα(Igf-1)
 • Θυρεοειδοτρόπος ορμόνη (TSH)
50,00€
 
Μεταδιδόμενα Νοσήματα

MediOne 16

 • Αντισώματα Ηπατίτιδος C(HCV)
 • HumanImmunodeficiency Virus HIV
 • Αντιγόνο Ηπατίτιδος Β (HBsAg)
 • Αφροδίσιο νόσημα VDRL
36,00€
 
Λιπιδαιμικός έλεγχος

MediOne 17

 • Χοληστερόλη
 • Χοληστερίνη HDL
 • Χοληστερίνη LDL
 • Τριγλυκερίδια αίματος
 • Απολιποπρωτεϊνη Α1
 • Απολιποπρωτεϊνη Β
 • Λιποπρωτεϊνη Lp(a)
30,00€
 
Καρκινικοί Δείκτες

MediOne 18

 • Γλυκοπρωτεϊνη 180KD(CEA)
 • Βλεννίνη με αντισώματα >250KD(CA-15.3)
 • Γλυκολιπίδιο (Lewis1000 KD) (CA-19.9)
 • Βλεννίνη με αντισώματα >250KD(CA-125)
45,00€