Παγκόσμια Ημέρα Πρώτων Βοηθειών


   Η Παγκόσμια Ημέρα Πρώτων Βοηθειών καθιερώθηκε το 2000, με πρωτοβουλία του Ερυθρού Σταυρού και εορτάζεται κάθε 2ο Σάββατο του Σεπτεμβρίου.

   Αν αναλογιστούμε τον αριθμό των ατόμων της Τρίτης Ηλικίας, των Τροχαίων, των Εργατικών Ατυχημάτων, των ίδιων μας των Παιδιών εν ώρα παιχνιδιού ακόμα και την περίοδο των διακοπών μας στην Παραλία, μπορούμε να αντιληφθούμε την Αναγκαιότητα της Γνώσης των ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ ακόμα και για ανθρώπους που δεν ανήκουν στον Ιατρικό Κλάδο.

   Στην Ελλάδα σε σχέση με τις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές Χώρες, η σπουδαιότητα της γνώσης των Πρώτων Βοηθειών, δεν έχει εκτιμηθεί ακόμα ανάλογα. Ο Όμιλος MediOne HealthCare, δίνοντας το παρόν στις Ανάγκες των Ημερών μας, διαθέτει υπερσύγχρονα ασθενοφόρα, με πλήρως εκπαιδευμένους νοσηλευτές- διασώστες που μπορούν να παρέμβουν εγκαίρως και να μεριμνήσουν για την ασφαλή, αξιοπρεπή και με σεβασμό διακομιδή των συνανθρώπων μας.


« Αξία μας είναι ο άνθρωπος»