Η εφαρμογή μη τοξικής διαιτητική αγωγής και υπερβαρικού οξυγόνου, αύξησε σημαντικά τον χρόνο επιβίωσης πειραματόζωων με επιθετικό μεταστατικό καρκίνο. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από το ερευνητικό εργαστήριο Υπερβαρικής Βιοιατρικής, στο πανεπιστήμιο της νότιας Φλώριδας.
Η μελέτη, με τον τίτλο «The Ketogenic Diet and Hyperbaric Oxygen Therapy Prolong Survival in Mice with Systemic Metastatic Cancer» δημοσιεύθηκε στο PLOS ONE.

Η ομάδα ερευνητών με επί κεφαλής τον Dominic D’ Agostino Phd έδειξε ότι τα  αποτελέσματα του συνδυασμού δύο, μη τοξικών επικουρικών θεραπειών του καρκίνου, της κετογόνου δίαιτας και της θεραπείας με υπερβαρικό οξυγόνο, σε πειραματόζωα με μεταστατικό καρκίνο τελευταίου σταδίου.

Η μετάσταση του καρκίνου, δηλαδή η εξάπλωση από την αρχική εστία του αρχικού όγκου σε απομακρυσμένα μέρη του σώματος, είναι υπεύθυνη για το άνω του 90% των θανάτων που οφείλονται σε καρκίνο στους ανθρώπους. Η έλλειψη διαθέσιμων αποτελεσματικών θεραπειών κατά της μεταστατικής νόσου, είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο για την ανεύρεση μιας οριστικής θεραπείας του καρκίνου.

Στη μελέτη, τα πειραματόζωα με προχωρημένο μεταστατικό καρκίνο, ετράφησαν είτε με μια τυπική δίαιτα με πολλούς υδατάνθρακες, είτε με μια κετογόνο δίαιτα, με περιορισμό των υδατανθράκων. Τα πειραματόζωο και στις δύο δίαιτες, έλαβαν επίσης θεραπεία με υπερβαρικό οξυγόνο, το οποίο χρησιμοποιεί ένα ειδικό θάλαμο για να αυξήσει την ποσότητα του οξυγόνου στους ιστούς.

Η κετογόνος δίαιτα, αναγκάζει τον οργανισμό να στραφεί για παραγωγή ενέργειας στα λιπαρά οξέα και τα κετονικά σώματα, αντί της γλυκόζης. Τα φυσιολογικά κύτταρα, προσαρμόζονται εύκολα, αλλά τα καρκινικά στερούνται αυτής της ικανότητας και έτσι γίνονται ευάλωτα στην μειωμένη παροχή γλυκόζης.

Η θεραπεία με υπερβαρικό οξυγόνο, περιλαμβάνει την χορήγηση οξυγόνου 100%, με αυξημένη πίεση. Όταν χορηγούνται σωστά, οι δύο αυτές θεραπείες, είναι μη τοξικές και μπορεί ακόμη και να προστατεύσου τους υγιείς ιστούς, ενώ συγχρόνως να καταστρέφουν τα καρκινικά κύτταρα.

Ενώ και οι δύο θεραπείες ξεχωριστά, επιβράδυναν την εξέλιξη της νόσου ,τα πειραματόζωα που υποβλήθηκαν στη συνδυασμένη εφαρμογή και των δύο, έζησαν 78%περισσότερο απ’ ότι τα πειραματόζωα που ελάμβαναν δίαιτα με υψηλή περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες.

Πηγή: Υγείαonline.gr